Varför Vimla 2.0?

  • 20 mars 2020
  • 3 svar
  • 25 visningar


Jag kan inte utläsa av informationen avseende 2.0 vad det innebär för fördelar för mig som ringer, sms'ar, surfar främst i Sverige och Europa.

Innebär det fördelar för er som leverantör och om vilka?

Har det flaggats för att många appar byter plattform som innebär att det gamla kortet inte kommer att fungera? Jag ser att ni har en app som kan sortera bort nummer men som inte är i nuläget intressant för mig.

Kommer det att innebära effektivare nätverks kommunikation?

Stödjer den nyare teknik exempelvis 5g?

Jag efterfrågar bättre information innan jag bestämmer mig för att byta (två sms hittills)?


3 svar

Användarnivå 7

@Lars-Göran-Lennart-Landerby sa:

Jag kan inte utläsa av informationen avseende 2.0 vad det innebär för fördelar för mig som ringer, sms'ar, surfar främst i Sverige och Europa.
Innebär det fördelar för er som leverantör och om vilka?
Har det flaggats för att många appar byter plattform som innebär att det gamla kortet inte kommer att fungera? Jag ser att ni har en app som kan sortera bort nummer men som inte är i nuläget intressant för mig.
Kommer det att innebära effektivare nätverks kommunikation?
Stödjer den nyare teknik exempelvis 5g?
Jag efterfrågar bättre information innan jag bestämmer mig för att byta (två sms hittills)?

Telenors motiv för att genomföra Vimla 2.0 har jag skrivit om i detta inlägg:

https://forumet.vimla.se/topic/3539/vimla-2-0-del-...

Det är inte någon info som Vimla självmant delar med sig av.

På sikt kommer den nya tekniken att medföra möjligheter till nya tjänster men i dagsläget fungerar den nya plattformen sämre än den gamla tekniken. Och Telenor/vimla har inte lyckats förbättra den nämnvärt på de c:a ett och ett halvt år den varit i drift.

@Sven

Tack för ditt svar. Jag får avvakta Vimlas svar innan jag tar det slutliga beslutet. Men som du beskriver det så vill inte jag vara med om Ciscos och Telenors utveckling med störningar i tillgång och service.

2020-06-29 Samma fråga som krånglar till det hela för någon som endast har intresse av Vimla för behov av bara telefoni inget annat men som på ett halvår inte lyckats göra något för att jag aldrig får SIM-kortet så vad skall jag betala för - undermåligt!!!

Svara