• Xina Teknisk Support

    @Per-Sjöholm: Det närmaste en sådan tjänst (om jag fattat saken rätt) i fasta nätet lär vara fröken ur (tel: 90510). Hon svarar alltid och brukar ge en bra bild över hur det låter i luren när under samtal.