• Torbjörn Torstensson Betalning/Faktura

    Är ny abonnent och har uppfattat att kreditkortet (M.C) måste vara öppet för internetköp för att Klarnas debitering ska gå igenom. Kortutgivaren i mitt fall (bensinbolaget CircleK) rekommenderar att kortet normalt endast ska vara "halvöppet". Dvs öppet endast för motparter som använder "Identity Check" samt därutöver för vissa motparter av typen "prenumerationer på Spotify, Netflix och liknande....". Vid ev avvisade debiteringsförsök får jag som kortinnehavare ett SMS om det avvisade försöket och kan med retur-SMS låta godkänna debiteringen. (Ett godkännande som alltså kan vara avsevärt fördröjt - många minuter, kanske timmar.)

    Är denna halvöppna variant accepabel för Klarna???
    Mvh/TT