• SWELASER Allmänt

    Förhoppningsvis slutar vi snart prata om antingen Android mot IPhone diskussioner. Google har ju ChromeOS och kan mycket väl lansera en ny telefon kopplad direkt till ChromeOS. Det är ett logiskt steg. Likaså Ubuntus nya LInuxtelefon respektive Firefoxtelefonm har redan lanserats (inte i Sverige mig veterligt). Så det intressanta är att se om Vimla ser till att vara dynamisk och förvänta sig att vi kunder kommer ha olika system och kunna snabbt implementera stöd för nya/andra OS på telefonerna.