• Sven Abonnemang

  @Alex_Vimla sa:

  Däremot tycker jag att det är viktigt att se på hur vi valt att kategorisera datan. Extradata är ju någonting du (oftast) köper när all din sparade data och månadsdata är slut, vilket då även gör det helt logiskt att den används sist av dessa tre potter.

  Ur ett konsument perspektiv är det inte särskilt logiskt. Det logiska för mig som kund måste vara att den data som har kortast giltighetstid förbrukas först.

  Ert system som du beskriver det innebär att data med längre giltighetstid från sparad surf förbrukas före data med kortare giltighetstid från extradata potten.

  Som kund vill jag att självklart att min sparade data ska ha så lång giltighetstid som möjligt. Det borde vara en självklarhet att den data som förbrukas först är den som har kortast giltighetstid kvar och att den som sparas längst är den med längst giltighetstid kvar oavsett vad potterna kallas. Det hade varit logiskt!


 • Sven Abonnemang

  @Rolf-Lundquist sa:

  Min dotter som är användare till abonnemanget skall studera utomlands i 10 månader och jag skulle vilja pausa abonnemanget så att hon har kvar sitt nummer när hon kommer tillbaka. hur gör jag då?

  Du går in på Mitt Vimla och under Inställningar hittar du en knapp för att pausa abonnemanget.

 • Sven Vimla 2.0

  Vad jag vet så är alla nya abonnemang fortfarande Vimla 1.0.

  Vimla 2.0 får du bara om du själv valt att byta till Vimla 2.0.

 • Sven Abonnemang

  @Adnan sa:

  Läser tråden och förstår inte riktigt varför extradatan ska särredovisas. Vad finns det för värde med det? Jag tänkte först att allt skulle kunna läggas i en klump - data som data för vanligt folk - men i och med diskussionen i tråden verkar det som att det finns något värde i att extradatan är separerad från den sparade surfen. Berätta för mig :)

  Nja, jag ser heller inget värde i att extradatan är separerad. För mig får det gärna behandlas i klump.

  Det som däremot är viktigt tycker jag är att man tydligt kan se hur länge sparad data är giltig oavsett om det kallas sparad data eller extradata. Kort sagt som konsument vill jag klart veta hur länge min ihopsparade surf är giltig.

 • Sven Abonnemang

  @Alex_Vimla

  OK, det kanske inte var så smart att klicka i bilden ifall den ena delen av stapeln är väldigt liten.

  Men då skulle man istället kunna ha två knappar under stapeln märkta med "Visa sparad data" resp. "Visa extra data" eller liknande. Jag tycker det känns fel att bara visa ett datum för extradatan om den trots allt är uppdelad i olika delar som förfaller vid olika tidpunkter. Vilken tidpunkt är det då som kommer att visas för extradatan?

  Då blir man ändå som kund hänvisad till supporten för att reda ut hur det ligger till om man vill veta när de olika delarna av extradatan förfaller.

  Ni på Vimla brukar hela tiden klaga på att ni har högt tryck på supporten och att ni inte hinner med att svara alla i tid. Då borde ni också börja jobba så att kunden själv kan ta reda på så mycket som möjligt utan att behöva kontakta supporten. Varför inte redovisa alla detaljer om sparad data så att kunden själv kan se dem? Då slipper ni en del onödiga frågor till supporten.

 • Sven Nummerflytt

  @Ola-Svensson sa:

  Jag har en liknande fråga. Om min sambo flyttar ett telefonnummer som ska vara dotterns kan min sambo om ett par månader teckna ytterligare ett abonnemang på sig själv. Alltså kan man ha 2 abonnemang på sig själv även om det ena avser dottern?

  Du kan ha hur många abonnemang du vill. Dock måste du ha en separat email-adress för varje abonnemang. Om du använder Gmail kan du lägga in en extra punkt nånstans i adressen för att skapa en extra adress.

  Om du ska ha flera abonnemang kan du tipsa dig själv så att du får rabatt på båda abonnemangen! ☺

 • Sven Teknisk Support

  @Magnus-Nystedt sa:

  Tre år sedan, fungerar det nu?

  Nej, inget har hänt i ärendet.

 • Sven Abonnemang

  @Alex_Vimla

  Jag antar att extradatan också har delar som förfaller vid olika datum? I så fall är det lite missvisande att klumpa ihop den till en stapel och sätta ett datum på den.

  Ett förslag från mig för att få lite renare layout är att i princip bara ha den övre bilden på sidan.

  Sedan gör man bilden klickbar så att när man klickar i den svarta delen "sparad data" så får man upp ett nytt fönster med en tabell för giltighetstiden på olika delar av sparad data. Och när man klickar i den gula delen "extra data" så får man upp en motsvarande tabell för giltighetstiden på olika delar av extradata.

 • Sven Abonnemang

  Bilden ser bra ut och är tillräckligt tydlig och lättförståelig tycker jag.

  En annan fråga är hur det är tänkt att redovisas med de två olika "potterna" som finns. Det finns ju en pott för sparad månadsdata som kan uppgå till 100GB. Sedan finns det ju också en annan pott med "tilläggsdata" eller vad ni kallar det. Alltså sådan data man köpt extra eller fått i gåva av Vimla m.m. Den potten behöver också redovisas. Hur är det tänkt att ske? Blir det ytterligare en liknande flik för den potten?

 • Sven Nummerflytt

  Kontakta Vimla supporten (går snabbast via chat) så löser de det åt dig.