• StevChin Abonnemang

    Är väll inte så mycket annorlunde än om en förälder helt enkelt köpt ett abonnemang och sedan ger sin mobil till sitt barn och skaffar en ny eller så@StevChin

  • StevChin Abonnemang

    Kanske är en dum fråga men vad är synen på att använda en förälders personnummer (med deras tillåtelse så klart) för ett abonnemang? För att få rabatt på månadspriset och kunna välja 3 GB i månaden.


    och används personnummret på ens konto på något sätt alls förrutom att kolla att man är en viss ålder / är student?