• StefanH Idéer

    @Petter


    När "hantera flera abonnemang med samma inlogg"-funktionen kommer igång, skulle ni då kunna fundera på att skapa "dotterabonnemang", knutet till ett specifikt "huvudabonnemang", där dotterabonnemanget INTE får någon gratispott, men kanske i gengäld lite billigare, men där man fritt kan flytta data och andra potter mot ett ?


    Då slipper ni problematiken med missbruk, men gör det otroligt mycket enklare att hantera och fördela resurser för alla telenummer i en familj.