• Stefan Nilsson82 Abonnemang

  De tar nuvarande månad först. Blir det något över så arkiveras det. Drar du istället över din månadspott så använder Vimla din äldsta ackumulerade pott. Har du inte använt din ackumulerade data inom 12 månader så bränner den inne.

  Jag har upprepade gånger frågat varför man inte alltid använder den äldsta datan men inte fått något svar.

 • Stefan Nilsson82 Abonnemang

  Fick inte svar på min fråga i den andra tråden så upprepar den här eftersom ni upprepar ert svar: Om ni kan ändra så att den äldsta potten tas, varför då inte alltid ta den äldsta datan? Det skulle motsvara dagens system och följa er nya bokföringslinje. Istället så väljer ni att bryta ert löfte och istället låta potten bränna inne.

  Edit: Är citeringsfunktionen trasig?


  @Gustav_vimla sa i [Bara kunna spara surf i 1 år from 1/4 2018?\!](/post/16449):

  >

  Gällande anledningen till att vi gör förändringen överhuvudtaget så är det som min kollega Petter nämnt ett krav vi har på oss från vår ekonomiavdelning. Att i bokföring och finansiella sammanhang få in oändlighet är tufft. Vi har hittills sluppit undan lite men nu behöver vi sätta en fast gräns och då landade vi i 12 månader, som vi tror har minst påverkan på våra användare.

 • Stefan Nilsson82 Allmänt

  Halva poängen med Vimla är ju att man kunde byta mellan surfmängderna. Kör du tre månader med 25 gb så samlar du ihop 75 gb. Sedan växlar du ner på lägsta kontot på 2 gb och använder det. Efter 12 månader så hade du fortfarande 75 gb med gamla systemet. Förvisso har surfen nu dubblats (2->4) så du har tjänat in 24 gb under de 12 månaderna men din ursprungliga pott på 75 gb har bränt in. Användaren har alltså förlorat 2/3 av sin surf.

  Jag köper att man gör förändringar och kortsiktigt så kommer det säkert gynna mig. Min poäng var att argumentet om den bokföringstekniska biten känns svagt för att tvingas ta bort en uppskattad funktion om man enkelt kunde löst det på andra vis.

  @storm72 sa i [Nu ändrar vi priserna \(och lite annat\)\!](/post/16391):

  >

  Svårt att se den klara försämringen, får gärna utveckla.

 • Stefan Nilsson82 Allmänt

  Om det enbart är av bokföringstekniska skäl så borde väl surfupplägget ändras för att kompensera?

  Istället för att bara ta av potten först när man förbrukat sin månadssurf så borde alltid den äldsta gigabyten användas. Det skulle motsvara dagens upplägg för de flesta. Nu blir ju konsekvensen att bränner du inte din månadssurf så kommer din samlade pott förr eller senare förmultna eftersom den aldrig används. En klar försämring för användarna alltså.