• Snoopy32 Vimla 2.0

  Jag vill framhålla att jag tycker att det är MYCKET LOVVÄRT av Vimla att UTVECKLA sin plattform, OM det ger oss kunder BÄTTRE och/eller STABILARE funktionalitet, ELLER en mer ekonomisk drift för Vimla, och därmed också för oss kunder.

  Det är inte här problemet finns!


  De problem som jag ser att ett flertal kunder upplever är:

  - att de som bytt till den nya plattformen, inte upplever att den är tillräckligt problemfri vid bytet, funktionen i 2.0 är fortfarande ganska buggig och att de blir av med funktioner från 1.0-plattformen.

  - att de som ännu inte bytt till den nya plattformen 2.0 blir utsatta för kränkande och ofredande SMS-TERROR, eventuellt i strid med Brottsbalken 4. kap 7 § bestämmelse om ofredande.

  - att Vimla ihärdigt påstår att alla problem med 2.0 är lösta.

  - att Vimla låter bli att kommentera de konstruktiva förslag och problemanmälningar som trogna kunder/medlemmar ger.

  /Erland


 • Snoopy32 Vimla 2.0

  Det har ju framgått av de få svar som jag ser att Vimla tidigare bemödat sig med att ge, när det gäller sin SMS-terror, att den är grundad på ett beslut av någon hos Vimla och därmed högst avsiktlig.

  Det skulle vara intressant att veta om detta beslut också har förankrats hos Vimlas juridiska rådgivare!


  Som säkert är bekant för de flesta nu för tiden, får man inte terrorisera någon med störande kontakter!

  Exempel på hur detta betraktas, finns i ett stort antal domar i svenska domstolar.

  Det gäller olika slag av upprepade störande kontakter, telefonsamtal, SMS, mail, påringningar på dörren, mm mm.


  Denna problematik regleras i Brottsbalken (1962:700) 4.kap, där det framgår att:

  "7 § Den som ... utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2017:1136)."


  Har Vimlas juridiska rådgivare mot förmodan givit klartecken till Vimlas agerande, så blir det intressant att se om någon av Vimlas kunder till slut tröttnar och låter en domstol pröva om Vimlas SMS-terror är inom lagens råmärken!

  /Erland

 • Snoopy32 Vimla 2.0

  Ja, det är mycket tråkigt att Vimla numera inte orkar bry sig om sina kunders synpunkter på förbättringar.

  Då jag ägnat en stor del av mitt (tidigare) yrkesliv åt programutveckling i eget företag, har jag stor förståelse för att det behövs betatestare innan nya system kan rullas ut i full drift.

  Det man i detta fall hade kunnat tänka sig är, att Vimla i första hand valt yngre och mer teknikvana användare som betatestare.

  Personer som mina bekanta vilka är i åldern 75+, borde med användande av lite fantasi kunnat undantas som betatestare.


  Vimla har ju kundernas personnummer så det borde vara mycket enkelt att vänta med att använda äldre personer till ett senare skede, när buggarna är utrensade OCH kundens systembyte med säkerhet kan genomföras utan problem.

  Vimla skulle också med användande av kundernas personnummer, UNDANTA sina ÄLDRE kunder från denna SMS-TERROR!!!!

  Äldre personer är som bekant väsentligt känsligare för det integritetsintrång som SMS-bombardemang innebär.


  Om Vimla skulle nappa på detta förslag, så får ni GÄRNA KONTAKTA MIG för att få uppgift om mina (ännu) äldre vänners personuppgifter, så att dessa åtminstone kan undantas från er SMS-TERROR!

  /Erland

 • Snoopy32 Vimla 2.0

  @S-L

  Stort tack för ditt snabba svar!

  Att bli TERRORISERAD med SMS är mycket upprörande för (oss) äldre personer!

  Det är därför särskilt upprörande att bli utsatt för det av ett företag som man har betraktat som seriöst, och därför har litat på.


  Jag hoppas därför att SNARAST få svar från ANSVARIG PERSON hos Vimla, när denna terror av mina äldre vänner skall UPPHÖRA!!!


  Omvägen för att SLIPPA TERRORN:

  - att beställa ett nytt SIM

  - sedan när man fått det åter igen beställa byte "så sent som möjligt"

  - därefter vänta på att få nytt meddelande att byte OVILLKORLIGEN kommer att ske på ett datum man INTE VALT (tex. när man är på resa i Italien)

  känns ALLT ANNAT ÄN ansvarskännande och omtänksamt, om vanliga människor OCH SÄRSKILT OSS ÄLDRE!!!!


  /Erland

 • Snoopy32 Vimla 2.0

  Hej!

  Jag har övertalat flera av mina (ännu äldre) bekanta att byta till Vimla.

  Själv har jag hittills varit väldigt nöjd med Vimla, såväl när det gäller funktionalitet som pris, och mina (ännu äldre) bekanta har också varit väldigt nöjda.

  Tyvärr har Vimla nu börjat terrorisera två av mina bekanta (ålder 75+) som jag hjälpte att byta till Vimla i våras!

  De OFREDAS nu AV VIMLA med SMS, med några dagars mellanrum om att byta till Vimla 2.0.

  De är resglada, och med ledning av vad jag läst här på forumet om problemen med 2.0, har jag givit dem rådet att vänta med bytet tills problemen med 2.0 blivit lösta. Detta är särskilt viktigt då de ju ofta reser utomlands och då är beroende av en fungerande telefoni, vilket de haft men Vimla 1.0.


  Jag ber därför Er på Vimla att SLUTA TERRORISERA mina äldre vänner, med dessa SMS var och varannan dag om att byta till Vimla 2.0 INNAN NI BESTÄMT ett datum för när övergången till 2.0 skall ske!!!!

  Finns det något jag kan göra för att hjälpa dem att slippa denna terror (utom att byta till annat bolag)??


  /Erland
 • Snoopy32 Vimla 2.0

  Hej!


  Jag har förmått två vänner (som är äldre personer) att byta till Vimla när deras nuvarande bindningstid snart går ut.

  När jag läser om alla problem som finns med Vimla 2.0, så skulle jag vilja att de får Vimla 1.0 på sina nya abonnemang.

  Tror inte att de pga. sin ålder kommer att stå ut med de problem som kan uppkomma om de får Vimla 2.0


  Jag har själv Vimla 1.0 och är mycket nöjd med detta!


  Kan nya abonnemang välja att få Vimla 1.0 eller blir de per automatik Vimla 2.0??


  /Erland

 • Snoopy32 Abonnemang

  Hej!

  Varför har inte Vimla abonnemang för mobilt bredband?

  Er (främsta) konkurrent Hallon har mycket attraktiva ab. för mobilt bredband.

  Hallon har också mycket fördelaktiga FÖRETAGS-abonnemang vilket Vimla saknar!


  Detta stör mig som Vimla-kund, och jag har TYVÄRR varit tvungen att hänvisa flera vänner och företags-kontakter till Hallon.....

  Jag hade väldigt mycket hellre använt min tipsar-rabatt... men det gick inte i dessa fall!

  /Snoopy

 • Snoopy32 Abonnemang

   Jag har flera gånger försökt skapa ett "ÄRENDE" men det enda som händer när man klickar på knappen "SKAPA ÄRENDE" är att knappen ändrar utseende till tre rinnande punkter som håller på i oändlighet.,

   

  Använder Win7 och Chrome.

   

  Är det inte meningen att man skall kunna registrera ett supportärende hos Vimla????

   

   

 • Snoopy32 Genomförda Idéer

  Jag håller helt med !!

   

  Varför går det inte att enkelt stänga av mobilsvar???

   

  Hos mina tidigare operatörer genom åren, Tele2, Comviq, Telia och 3 har det varit mycket enkelt att göra detta.

  Varför är det så komplicerat att göra samma sak hos Vimla/Telenor????