• Remzije Hoti Nummerflytt

    Hej, jag tecknade nyligen ett abonnemang hos er och per standard så krävdes en nummerflytt som snabbt blev nekad. Jag kontaktade live-support och blev ombedd att signera en sorts fullmakt för att nummerflytten skulle kunna utföras. Detta gjorde jag och personen jag pratade med begärde då enligt honom ännu en nummerflytt från min gamla operatör. Några timmar senare fick jag ännu ett email om en nekad nummerflytt.


    Hur går vi tillväga för att lösa detta problem?