• Per Anders Hanson Betalning/Faktura

  @Isabelle_vimla

  Tack!

 • Per Anders Hanson Betalning/Faktura

  @Isabelle_vimla

  Jag skulle också vilja ha en betalningsspecifikation med moms.

 • Per Anders Hanson Abonnemang

  Tack, det är bra att veta att det kan ta upp till två dygn innan det börjar fungera.

 • Per Anders Hanson Abonnemang

  Jag har idag aktiverat mitt pausade abonemang medans jag befinner mig i Spanien. Telefonen visar SIM-kortet som "off-line", trots att det har förflutit mer än 7 timmar sedan aktiveringen. SIM-kortet sitter i en vanlig 2G-knapptelefon. Kort tid efter aktiveringen erhåll jag ett e-brev från Vimla om att abonemanget hade blivit aktiverat. På Mitt Vimla är abonemanget aktivt och öppet för utlandssamtal. Kan det ta betydande tid innan abonemanget börjar fungera när det aktiveras då man befinner sig utomlands?

 • Per Anders Hanson Abonnemang

  Hur långt har Vimla kommit med extra SIM-kort för surf?

 • Per Anders Hanson Utomlands

  Jag förstår att :

  "6.6 Med missbruk i samband med roaming inom EU/EES avses t ex att Tjänsten har använts till övervägande del utanför Sverige under en period överstigande fyra månader. Om Vimla misstänker sådant missbruk av Tjänsten, ska Vimla meddela dig om detta och ge dig möjlighet att inom en period om två veckor upphöra med missbruket. Om du anser att Vimla inte har fog för sitt påstående om missbruk, kan du ge Vimla underlag som visar att (i) Tjänsten till övervägande har använts i Sverige under den aktuella perioden, samt att (ii) du till övervägande del har befunnit dig i Sverige under den aktuella perioden."

  är till för att skydda operatören mot osäkliga kostnader, men hur dynamisk är tillämpningen om man inte åsamkar operatören nämnvärda kostnader när man är utomlands?

  I mitt fall tecknade jag ett nytt Vimla abonemang i slutet av juni. T.o.m. början av augusti använde jag Vimla för röstsamtal hemma i Sverige, bl.a. som en följd av att jag sade upp min fasta telefon lite i förtid p.g.a. att jag hade blivit meddelad om att Telia avecklar kopparnätet i mitt område i början av september. Mottagningsförhållanden i huset för mobiltelefoni och mobiltbredband är inte speciellt bra. För att få så bra signal som möjligt för mobiltbredband har jag 3G/4G-modemet och en raouter i fönstret på övervåningen. Jag har tidigare använt Tele2 för mobiltbredband, men sade upp mitt abonemang hos dem och abonemanget upphörde i början av augusti. Därefter satte jag in mitt SIM-kort från Vimla i 3G/4G-modemet på övervåningen för uppkoppling med mobiltbredband. När jag inte längre hade Vimla-kortet inte telefonen blev det av naturliga skäl inte använt för röstsamtal. I mitten av augusti bilade vi till Spanien och då använde vi Vimla för mobiltbredband under de knapa två veckor som resan tog. Jag har konsumerat 10,16GB under augusti där ca 2/3-delar konsumerades i Sverige. Sedan vi ankom till lägenheten i Spanien har jag inte använt Vimla-kortet, varken för mobiltbredband eller för röstsamtal, eftersom vi har Fiber-uppkoppling i lägenheten. Jag är medveten om att jag kan pausa mitt Vimla-kort, men jag kommer att flyga hem till Sverige någon gång då och då under vintern för snabbvisit några dagar åt gången. Om jag inte pausar abonemanget kommer det någon gång då och då att användas i Spanien i samband med utflyckter, samt när jag är hemma i Sverige under ett fåtal dagar några gånger under vinterhalvåret.

  Hur kommer 4-månadersregeln fungera i praktiken i mitt fall om jag inte pausar abonemanget? Under nästa 4-månadersperiod kommer mitt Vimla-kort att befinna sig mer i Spanien än i Sverige. Tillämpas 4-månadersregeln strikt eller tar man hänsyn till min ganska ringa användning utomlands, även om den kanske blir marginnelt högre än min förbrukning i Sverige?

 • Per Anders Hanson Abonnemang

  Vad gäller vid nedgradering av data under kampanj?

  Jag har ett +55 med 22GB/månad och har samlat på mig 87GB. Nästa vecka skall jag köra bil till Spanien och kan maximal att förbruka 7GB/månad inom EU. Fram till avresan kommer jag att förbruka lite GB i Sverige, men det kommer ändå att finnas väldigt mycket GB akumulerat. Jag i en annan tråd att det verkar finnas ett 100GB-tak för hur mycket data som man kan spara. Mot denna bakrund borde jag nedgradera till 7/GB. Vad händer när jag nedgraderar till 7GB under pågående kampanj?

  Jag kommer att tillbringa ett antal månader i Spanien, men jag har bara behov av att förbruka under resan och kommer därför att pausa abonemanget tills jag skall åka tillbaka till Sverige igen. Vad händer om abonemanget pausas när det fortfarande är en månad kvar av kampanjen?

 • Per Anders Hanson Abonnemang

  Det verkar som att det finns ett 100GB-tak för sparad data. Rätt eller fel?

  @Petter sa:

  @sebbewikell precis som med all annan data sparas det du inte använder till framtiden. I ditt fall skulle du hinna slå i 100GB-taket i och med att du också får 20 GB extradata när du blir ny medlem hos oss :)

 • Per Anders Hanson Abonnemang

  Det är ganska dålig mottagning i huset hemma. Telenors täckning är tyvärr sämre än Tele2, som jag använde tidigare. Med Vimla (Telenor) har jag 1-pinne när jag sitter vid fönstret där jag erhåller bäst mottagningsförhållande. Röstsamtal fungerar, även om det ibland blir lite dåligt ljud. För mobiltbredband har jag sedan tidigare satt en 3/4G routern i fönstret på övervåningen där jag har bäst mottagningsförhållande. Det vore därför guld för mig att ha ett extra SIM-kort för data, så jag inte behöver växla SIM-kortet mellan telefonen och routern beroende på om jag vill nyttja internet eller ringa samtal. När Vimla-kortet sitter i routern kan man av naturliga skäl inte heller ta emot samtal.

  Går det att få ett extra datakort till abonemanget?

 • Per Anders Hanson Utomlands

  Jag har ett senior abonemang med fria samtal och SMS. I nästa vecka skall jag åka bil till Spanien. Har jag fria samtal och SMS inom EU?