• Oskar Swerlander Idéer

    Gött!

  • Oskar Swerlander Idéer

    Hade varit grymt om man kunde se i appen hur mycket sparad surf som försvinner varje månad (då månadens sparade surf försvinner efter 12 mån). Då blir det inga överraskningar och slipper gå tillbaka i tiden för att undersöka själv.