• Oscar Frykholm Abonnemang

    Hur är det med Blackberry idag, har Vimla stöd för deras nya Android-telefoner (KeyOne/2)


    Re: [Blackberry](/topic/1352/blackberry)