• Nexus80 Abonnemang

    Jag har precis samma problem. Bor i Huddinge och får felmeddelandet:

    pdp autentisering misslyckades, vad ska man göra åt detta???