• Mikael Järlestedt Allmänt

    @S.L

    Jag kanske är lite gammaldags, men jag tycker att det alltid passar med både för- och efternamn....Ser på Vimla-hemsidan att alla medarbetare finns med, men bara med sina förnamn. Men på LinkedIn kan man ju se att de har efternamn också....

    Typ Christoffer Head of Vimla, som ju heter Cederschiöld.

    https://www.linkedin.com/in/cederschiold/