• Michael Smith Idéer

    @Sven Tack för svaret. Det känns som en mistolkning av GDPR i alla fall.

  • Michael Smith Idéer

    På förbrukningssidan ser man endast antalet samtal. Det hade varit bra om man kunde se en detaljerad samtal specifikation med information om all nummer man har ringt, samtalstid osv.

    Tack!