• Mattias Wik Betalning/Faktura

  @Helena-Samuelsson-Filipsson


  Jag gillar inte heller Klarna, de har varit i blåsväder tidigare och har liknande upplevelser som du har.

  Min poäng är att du/jag som kund får inte rätt även om Klarnas hantering inte fungerat i ditt fall (och även tidigare för mig).

  Det som vi kan göra är att sätta press på vår avtalspart (Vimla) som får se till att deras betallösning fungerar oavsett om de sköter den själva eller tar hjälp av ett annat företag.

  Denna diskussionen ex. är ett ganska effektivt sätt att påverka, då moderatorerna garanterat läser våra inlägg och lyfter frågan uppåt.

 • Mattias Wik Betalning/Faktura

  I ditt avtal står det när betalning ska ske, se den citerade texten från avtalet.

  Om det sedan inte fungerar så är det ditt ansvar att se till att det dragits och om det inte fungerat, kontakta näringsidkaren så att betalning kan ske på annat sätt.

  Om du anser att något har blivit fel och att du inte ska belastas för det, så får du bestrida fakturan och så kan din motpart välja om denne vill gå vidare med ärendet till Tingsrätt eller driva in den på annat sätt, alternativt stryka sitt krav.

  Det här är inget som jag hittat på eller nödvändigtvis tycker är rätt, men det är så lagstiftningen tillämpas.


  "8.4 Debitering sker första vardagen i varje kalendermånad. Vid faktura

  ska betalning vara betalningsleverantören tillhanda senast på fakturans

  förfallodag. Du ansvarar för att det finns tillräckligt med pengar för att

  betalning via kort eller autogiro ska kunna genomföras.

  Om det saknas tillräckliga pengar på ditt betalkort

  eller konto görs en

  automatisk bedömning av betalningsleverantören ifall avgiften kan

  skickas som faktura. Godkänns bedömningen skickas en faktura till den

  av medlemmen angivna e

  -

  postadressen och försök att dra pengar från

  kort eller konto upphör."

 • Mattias Wik Betalning/Faktura

  Det är märkligt att inte Klarna lyckats dra om det finns pengar på kontot, men det är alltid kundens ansvar att betalning sker enligt avtalet.

  En näringsidkare behöver inte ens skicka ut en faktura (även om det underlättar) och än mindre en påminnelse, även om jag tycker att det är det humanaste att göra. Företaget kan skicka fodringen till inkasso/Kronofogden (som vissa gör) direkt om man inte betalar enligt det som är avtalat.