• Magnus Nilsson Teknisk Support

    Har samma problem som övriga verkar inte komma någon lösning på problemet heller då det är lång tid sedan det uppmärksammades minskar snabbt på surfen när det dras ca 100% mer än vad det ska.. om man jämför med telefonens sätt att mäta.

  • Magnus Nilsson Teknisk Support

    Har också samma samtalsproblem som övriga, fungerar riktigt dåligt. Ännu sämre blir det om man försöker prata med någon annan som också har vimla som operatör kan ibland få ringa samma person uppemot 20 gånger för att få fram ett samtal. Hade varit bra med lite extra action att lösa problemet när jag i övrigt är nöjd med vimla och har varit i några år.