• Lena Margareta Söder Teknisk Support

    Vill byta till ett lägre abonnemang, men det finns inte förvalt i listpilen på min sida. Vill byta till 100 kr i månaden betalar nu 150 kr. Jag är dessutom 55+, vilket skulle ge mig lika många GB som tidigare.

    Lena