• Lars Alve Hansson Vimla 2.0

    Efter byte till 2.0 så funkar ej videosamtal. "Det gå inte att ringa videosamtal till det här numret."

    Samsung och android