• Klara Ljunggren Betalning/Faktura

    Skulle också vilja ha ett svar på detta.

    Detta gäller min dotters abonnemang. Hon är myndig och står för sitt konto, men det är klart, hon har inga direkta inkomster.