• Kim Wagman Teknisk Support

    När jag missar ett samtal som väljer att lämna meddelande så kan jag lyssna av detta, sedan välja att svara på det. Men jag har ingen möjlighet att spara vare sig 'ringarens' telefonnummer eller meddelandet för att ha möjlighet att ringa upp. Jag får enbart ett samtal utav 'migsjälv', sedan ett röstbrevlådemeddelande som 'ringaren' har lämnat, och då valet att svara. Men om denne då inte svarar inom 24 timmar så raderas meddelandet som lämnats och inget nummer finns att tillgå?

    Går detta att förhindra? Kan jag anmäla på något vis att alla missade samtal sparas eller meddelanden sparas? Kan jag själv spara ner mina meddelanden genom email eller liknande?


    Tack på förhand.