• johan_vimla Allmänt

  Hej @Sven!

  Det stämmer att jag kommer lämna Vimla inom kort (mitten på maj).

  Det här har varit en fantastiskt utvecklande resa för mig både professionellt och på ett personligt plan. Jag gör det här för att jag helt enkelt vill testa något nytt. Det här är inget som ska förändra Vimla's strategiska inriktning.

  Tack för allt ditt engagemang!

  Trevlig helg!

 • johan_vimla Vimla 2.0

  Vimla har tagit ett aktivt beslut att satsa på den här förändringen. Det är inte ett experiment utan en stor, långsiktig och fokuserad satsning.

  Vi har tidigare bekräftat ett antal fel som drabbat vissa användare. Det allvarligaste felet är att vissa fastnätsnummer inte gick fram som de skulle. Detta felet är nu löst. Om någon av er (@Sven @MickeMM @Benny-Hansson) har exempel på nummer som ni vet inte fungerar tar vi tacksamt emot dessa. Vi ser väldigt allvarligt på felet som var och håller fortsatt bevakning på att man kan nå fastnätsnummer som man ska.

  Jag vill påminna om att fel kopplade till att vissa nummer tillfälligt inte går att nå inte är unika för Vimla eller en "ny teknologi". Det är ett fel som uppstår då och då i samband med att andra operatörer styr sin trafik felaktigt, vanligtvis efter en nummerflytt. Vi rapporterar minst en gång i veckan sådana fel för hantering hos de stora operatörerna. Det kan också bero på andra fel eller störningar, som drabbar både oss och alla andra operatörer. Att något för tillfället inte fungerar som det ska på Vimla 2.0 gör det inte till en ofärdig plattform.

  @Sven Du kommer kunna styra dina vidarekopplingar direkt i mobilen framöver. Just nu behöver du dock lägga in dessa via appen. Jag beklagar att det är mer omständigt. Är det några specifika förbättringar du vill se i röstbrevlådan så tar vi gärna en dialog om det - forumet är ju till för att vi vill kunna ha en bra dialog med våra användare och kunna utveckla Vimla tillsammans. Jag hoppas att den dialogen kan fortsätta på ett konstruktivt sätt.

 • johan_vimla Vimla 2.0

  Här följer en uppdatering om hur vi ligger till med de olika fel kopplat till Vimla 2.0 som rapporterats in via denna och andra trådar.

  Återigen beklagar jag verkligen de som blivit drabbade direkt eller indirekt.


  “Vissa fastnätsnummer går ej att ringa”

  Alla svenska fastnätsnummer som inte gått att ringa, ska nu gå att komma fram till från och med 2019-01-14.Om det är ett sådant nummer du upplever problem med vill vi att du kontaktar oss så hjälper vi dig.


  “Jag får ingen leveransbekräftelse på SMS”

  Det som refererats till som “leveransrapporter för sms” är en funktion som vi valt att sluta leverera. Detta på grund av att funktionen inte visar att ett sms levererats till mottagaren utan bara att det nått mottagarens mobilnät - med risk för att ge en falsk försäkran om att meddelanden lästs när mottagaren i själva verket inte sett dem . Vi ser det som en förlegad och opålitlig funktion och därför väljer vi att inte ha kvar den.


  “Det är bristfällig roamingtäckning”

  Vi täcker idag de länder där mer än 98% av all roamingtrafik som gjordes under förra året. Varje vecka läggs en, eller oftast flera nya länder till. Det här har vi inte varit tillräckligt duktiga på att informera om och kommer framöver meddela här på forumet varje gång nya länder läggs till.

  Värt att notera är att vi just nu har en bugg med den tyska operatören Telefonica som innebär att datauppkoppling inte fungerar som den ska. Felet går inte att härleda till våra system utan det ligger hos den utländska operatören. Vi har en andra operatör på gång Tyskland som går live den 21 februari vilket borde förbättra uppkopplingen i Tyskland ifall Telefonica mot förmodan inte har en lösning på plats innan dess.


  “Det är otillräcklig kommunikation om de brister som finns på 2.0”

  Det här tar vi till oss. Vad som saknas är löpande uppdateringar på en samlad plats, istället för att skriva längre inlägg ibland (lite som jag gör nu). Framöver kommer vi ha fastnålade inlägg i Vimla 2.0-forumet där vi löpande uppdaterar inom varje enskilt område. På https://sim.vimla.se kommer vi också ha information om vad man bör vara medveten om innan man uppgraderar till Vimla 2.0. Har du några tankar om andra sätt vi kan kommunicera tydligare på så är det bara att säga till. Vi lyssnar gärna!

 • johan_vimla Vimla 2.0

  @Stefan-Lindholm Jag har kommenterat artikeln vilket du ser om du läser under artikeln.

  @Spotify Vi har gått ut med de fel som varit kända för oss. Till en början handlade det om antal roamingländer. Övriga fel uppdagades först senare. Men kritiken om informationsbrist håller jag med om är befogad och vi tar verkligen till oss den.

 • johan_vimla Vimla 2.0

  Tack för era svar!! Några kommentarer nedan.

  @Sven: Du har rätt att det finns ett antal nummer som inte fungerar i dagsläget. Detta har högsta prioritet. Aktivering av vidarekoppling direkt i mobilen kommer. Tillsvidare går det att göra på https://mitt.vimla.se

  @Stefan-Lindholm Gällande din kommentar om basfunktionalitet och att kunna ändra alla saker direkt i telefonen så kommer vi att addera vissa saker, ffa vidarekoppling som nämnts ovan. En del av syftet med vårt byte av plattform handlar om att göra så att vår tjänst har en närmare koppling till internetbaserade. Om jag går händelserna lite i förväg handlar det om att modernisera hur tex röstbrevlådan fungerar genom att tillgängliggöra den via appen. Då krävs anslutning till internet. Alla kommer inte älska den typen av ändringar, men vi tror att det kommer innebära att funktionen röstbrevlådan blir mer användbar.

  @Andyman Du har helt rätt. Debitering av betaltjänster är en känd bugg som ska vara löst nu under januari månad. Om du har använt betaltjänster kommer dessa att debiteras ditt abonnemang under januari månad.

  @Spotify När jag beskriver vår roamingtäckning i procent med Vimla 2.0 menar jag alltså hur stor del andel av all roamingtrafik som vi täcker med de länder vi nu är live med.

  Räknexempel: Låt säga att det har roamats totalt 1'000 sms under 2018. 900 av dessa sms skickades från länder som vi med nuvarande roamingtäckning har stöd för. Då täcker vi 90% av roamingbehovet.

  Eller var du med på hur jag räknade, men att du inte håller med om att det är ett representativt sätt att resonera på?

  Du har rätt i att vi kommer inte ha täckning i samma antal länder i 2.0 som på 1.0 innan året är slut. Vi kommer dock migrera samtliga användare innan 2019 är slut enligt planen vi följer nu. Jag beklagar att informationen om att vi väntar tills vi har komplett roamingtäckning varit felaktig.

  @fldc Inställningarna finns redan i Googles databas sedan ca 1 år tillbaka. Dock är det upp till telefontillverkarna att ta in inställningarna i sina uppdateringar och att användaren gör uppdateringen i fråga. Vi har upptäckt att vissa tillverkare inte hade implementerat dessa uppdateringar på rätt sätt, men vi har legat på och fått rätsida på flera av dom.

  @Borjeg Tack för din feedback! Vi jobbar med att förbättra de brister som jag poängterat ovan.

 • johan_vimla Vimla 2.0

  Först och främst vill jag tacka alla för ert engagemang i den här frågan och beklaga att vårt svar dröjt.

  Jag vill börja med att beskriva lite om bakgrunden till förändringen som vi kallar Vimla 2.0.

  Det är korrekt att Vimla 2.0 använder en plattform som är utvecklad av bolag som delvis ägs av Telenor. Plattformen är ny och i absolut framkant av telekomplattformar och testad av oss på Vimla samt utvalda testanvändare långt innan vi valde att exponera betalande användarna för den. Bytet till plattformen är ett aktivt beslut från Vimla och ingenting som är påtvingat från Telenor som det spekulerats om i den här tråden.

  Vimla 2.0 syftar inte enbart på ett plattformsbyte utan även till den funktionalitet som blir möjlig att utveckla. Ett exempel är Vimla Filter som låter dig skapa ett filter för vilka samtal som kopplas fram och identifierar andra via hitta.se som skickas till dig som push notiser. En första version av Vimla Filter gick live strax före jul för alla som migrerat till Vimla 2.0. Det finns en del kvar att utveckla på Filter, men grundfunktionen fungerar och vi får bra feedback från många som testat.

  Det finns idag två utmaningar som vi jobbar med för fullt och som berörts på ett eller annat sätt i den här diskussionen ovan.

  1. Rätt inställningar för internet och mms aktiveras inte automatiskt för alla mobiler än. För Apple, Samsung, OnePlus mfl som har de senaste uppdateringarna fungerar det per automatik. För andra telefoner kräver det att man lägger in inställningar manuellt. APN inställningar som inställningarna kallas är omfattande och har många parametrar som måste vara exakt rätt för att internet och mms ska fungera. De fall som har dykt upp supporten som inte fungerat har det varit felaktigt inställda parametrar som gör att anslutningen felar. Den här processen är långt från optimal i dagsläget och här lägger vi mycket fokus för att komma tillrätta med det. Vi jobbar tex med att försöka lösa så att man med Vimlas app ska kunna få in rätt inställningar oavsett vilken mobil man har.

  2. Den andra delen handlar om att vi i dagsläget saknar stöd för att använda Vimla 2.0 simkort i flertalet länder. För varje land vi vill gå live med måste testning göras av den utländska operatören. Det är ett arbete som tar mycket tid och resurser i anspråk. I skrivande stund är 68 länder live vilket täcker in över 98% av all användning utomlands som skett under 2018. En lista över alla länder finns här: https://support.vimla.se/articles/article/i-vilka-laender-kan-jag-anvaenda-det-nya-vimla-simkortet

  Inte heller detta är optimalt, men vi informerar om det så tydligt vi kan i stegen man går igenom för att byta till 2.0 inklusive på sim.vimla.se.

  Med all teknisk utveckling finns utmaningar - framförallt i början. Vi arbetar strukturerat och målmedvetet med att komma med lösningar. Som användare kan man välja om man vill migrera till Vimla 2.0 nu direkt eller avvakta till senare under 2019. Alla användare kommer dock att gå över till plattformen innan 2019 är slut.

  Jag vill återigen tacka för ert engagemang i frågan och hoppas att vi tillsammans kan ha en konstruktiv dialog framåt.

 • johan_vimla Teknisk Support

  Hej på er! Kul fråga. :) Vi har som @MikaelE säger testat ett par olika varianter genom åren. Parametern för vad som visas ligger i själva simkortet och det har ändrats från att från början vara "VIMLA!" till "Vimla" och nu senast "Vimla!". Vi valde det sistnämnda eftersom det är mest likt vår logotyp.


 • johan_vimla Allmänt

  Hej allihop!

  Jag växlar till engelska nedan så att förhoppningsvis fler kan förstå vad jag skriver. ☺

  I'm proud to say that Vimla now is one of the fastest (if not THE fastest) growing communications company in Sweden, starting from a small beta in 2014 to a big and lively community in 2017.

  Our ambition is to help bring friends, families, communities and many others closer together.

  We are just getting started. We’re making a big shift towards becoming an engineering-driven company, where you'll have instant impact from day one. We have thrown away all the legacy telco stuff and are now beginning to build a whole new communication experience for people in Sweden based on cutting edge software hosted in the cloud with full control over the user experience.

  We're now looking to recruit key individuals to join us in this new venture.

  As our Senior Full Stack developer you’ll need to start on day one with hiring your own team.

  We want you to build and lead a team of great software engineers who will work closely with design, user research and product management to deliver great products that delight our users.

  We want you to take the lead on implementing practices such as continuous delivery, code pairing, and an agile workflow to enable the broader team to stay lean, iterate fast, and deliver great experiences to our users.

  You’ll be building up our code base from scratch. You need to keep it clean, coherent, and motivate and mentor the team to ensure that they learn and grow professionally while continuing to deliver great software.

  Read more, ask questions and apply here: https://jobs.vimla.se/jobs/49232-senior-full-stack...