• Johan Holm Teknisk Support

  @Rasseman

  Ah! Man kunde klicka på sitt namn i drop-down-menyn. Men... det gick inte att ändra epostadressen för forumprofilen. :/ Undrar om man måste ta bort sin profil och sedan skapa om den igen. Verkar lite omständigt för en så enkel sak...

 • Johan Holm Teknisk Support

  Hej!

  Jag har bytt epostadress för mitt vimla-abonnemang och kan logga in med den utan problem. Notifieringarna från forumet fortsätter dock komma till den gamla adressen. Behöver jag göra en separat ändring för forumet eller räcker det med den ändring jag gjort? Hur länge dröjer det innan ändringen slår igenom för forumet också?

 • Johan Holm Abonnemang

  @Rasseman

  Jo, vi får se vad Vimla gör. Tack för att du hjälpte mig mejsla till mina tankar och förslag!

 • Johan Holm Abonnemang

  @Rasseman

  Alla förändringar skall göras i rätt tid och på rätt sätt såklart! Marknaden går alltid fram och tillbaka, det är så det skall vara. Det förhindrar inte att man kan ha långsiktiga mål och grundläggande ideologiska principer.

 • Johan Holm Abonnemang

  @Rasseman

  Varför skulle inte Vimla själva kunna skippa separat prislista för studenter/55+:are? Det har väl inte andra operatörer med att göra? Det viktiga är väl att Vimla är det mest fördelaktiga alternativet och såvitt jag kan se finns det ingen annan som är bättre, ens med den vanliga prislistan!

 • Johan Holm Abonnemang

  @Rasseman

  Slutsatsen blir alltså att det bästa Vimla kan göra är att helt dumpa den separata prislistan för studenter och 55+:are, delvis för att det är osunt att premiera vissa grupper men främst för att förenkla avtalsvillkoren så mycket som möjligt för oss alla.

 • Johan Holm Abonnemang

  @Asawi

  Min tanke var att Vimla skulle förenkla genom att skippa den separata prislistan för studenter och 55+:are och bara ha en enda. Samtidigt så tycker jag att tanken med att stötta personer med mer begränsad ekonomi också är bra, därav tanken med en rabatt för alla med en jämförelsevis låg inkomst. En fast rabatt direkt kopplad till inkomstens storlek är också mycket mindre krånglig än en separat prislista för vissa utvalda grupper.

  Jag ser främst två problem som behöver hanteras med det system som jag föreslår:

  1. Administrativt - vem skall ha rätt till rabatten? Får vimla ens lagra info om folks inkomst? Är det moraliskt försvarbart att göra det?

  2. Psykosocialt - hur hantera stigmatiseringen kring social utsatthet?

  Kanske det bästa vore att bara ha en enda prislista för alla och istället stötta utsatta mer anonymt genom att bidra till det arbete som olika hjälporganisationer gör.

  Självklart behöver stigmatiseringsproblematiken lyftas och hanteras men frågan är om Vimla är det bästa forumet för sådana spörsmål.


 • Johan Holm Abonnemang

  @Benny-Tiles

  Varför har Vimla en bättre prisplan för studenter och 55+:are? Är inte åtminstone en av orsakerna att de ofta har en jämförelsevis begränsad ekonomi? Varför inte göra samma sak för alla i den sitsen?

  Tänker kanske Vimla att studenter och 55+:are har en högre benägenhet att tipsa vidare? Jag är övertygad om att till exempel personer som lever på socialbidrag är precis lika benägna att tipsa om Vimlas utmärkta abonnemang. Varför skulle de inte göra det med med det utmärkta incitament som Vimla ger dem?

 • Johan Holm Abonnemang

  Ny på vimla. Gillar att ni gör det så enkelt jämfört med de andra leverantörerna. Har några tankar om hur man skulle kunna förenkla ännu mer:

  1. Skippa separat prisplan för studenter/55+. Varför bara stödja vissa grupper?

  2. Inför en fast rabatt för personer som lever under existensminimum istället. Kanske inte en så köpstark grupp men goodwill kan man också göra marknadsföring av!