• Jimmy Plannthin Nummerflytt

    1. jag har bytt till en annan operatör men får inte över mitt telefon nr ifrån Vimla. Skulle jag kunna få hjälp med detta?