• Jaghetersophia Genomförda Idéer

    Önsksr app med bra widget över saldo och möjlighet att själv slå av och på röstbrevlåda köpa extra data mm

  • Jaghetersophia Idéer

    Trisy att samtalspotten dras när man kommer fram till rlstbrevlåda och man lägger på direkt. Kanske göra så att potten dras om samtalet varar mer än 5 sek samt fria samtal till andra vimlaanvändare