• Hasan Hamadi Nummerflytt

    Jag har ett problem med att flytnummer

    Jag har skickat mitt nummer till er och jag fick ett tillfälligt nummer och mitt gamla nummer har inte skickats till mitt namn

    Jag har den Tillfälliga nummer nu +46 73-267 28 95 och jag vill ha mitt gamla nummer som är +46 76 227 75 65 och jag är ny kund hus er och jag har den problem