• Gun Cecilia Christina Håland Häger Idéer

    Hej.

    Skulle vara bra om man kunde koppla flera abonnemang till en app inloggning. Mina 3 älsta barn har var sitt nummer hade varit bra att kunna koppla ihop dem till en inloggning med föräldrar översikt, likt ett familje inlogg. Jag har fem barn som alla innom snar framtid kommer ha abonnemang som jag kan behöva ha översikt över.

    Skulle förenkla livet :)