• Genet Abraha Betalning/Faktura

    Hej!

    Mitt kort är spärrat på grund av sen betalning och nu vill jag behålla mitt gamla nummer så hur man det.

    Med vänlig hälsning

    Genet