• Fredrik Riddarlans Nummerflytt

    Gjorde nrflytt i samband med operatör flytten för över en månad sedan.men har fortfarande erat tillfälliga nr.måste få mitt gamla nr nu.hjälp!!!!