• FELLE Nummerflytt

    Hej. Jag skulle vilja byta operatör från Telenor till Vimla. Hur ska jag gå till väga för att slippa betala dubbla fakturor?