• esko Idéer

    Telefonnummer används för att återställa åtkomst till användarkonton för många tjänster, samt för multifaktorautentisering. Det är givetvis olagligt att förfalska den ansökan som krävs för en portering, men i praktiken är den faktiske ägaren utan kontroll eftersom operatörer godkänner en portering som verkar giltig.

    Önskar en operatör som nekar portering innan jag uttryckligen godkänt via medel jag anser säkra. BankID vore ett godkänt alternativ. Innan portering utförs bör ägaren bli uppmärksammad via upprättade kommunikationskanaler (telefon, SMS, post, epost). Lämna ett par dagar inom vilka ägaren har möjlighet att bryta porteringen.