• Emil Tjernqvist Appar

    En pop-up om samtycke har dykt upp mer än en gång när jag använder Vimla-appen på min Android-mobil. Det verkar som att mina svar inte sparas.

    Det verkar vara liknade problem på samtycke-fliken. Jag svarar ja på första frågan. Därefter dyker "buffrar-figurer" upp. Om jag byter flik och går tillbaka igen är min svar borta.

    Bugg-fixar önskas, tack.

    Vänliga hälsningar, Emil