• Elina Sandström Betalning/Faktura

    Billogram.com laddar inte och det går inte trycka "betala" inne på mitt vimla på de obetalda fakturorna . Jag har en försenad mars-april räkning som jag inte vetat om? Har det att göra med Billogram?