• Eli Rätväg Buggar

    Hej

    Jag har hittat två funktioner som inte fungerar just nu.

    - Byt konokort/Ändra betalmetod

    - Uppdatera adress

    Eftersom jag behöver göra båda så ser jag att detta fungerar omgående.