• EH Utomlands

    Jag undrar om man måste aktivera Utlandssamtat/sms för att kunna ta emot sms? Är det också skillnad på om personen smsar från eller utanför Europa?