• edwardsson Betalning/Faktura

  @Mattias-Wik


  Get your point, men tolkar avtalstexten annorlunda.

  »Debitering sker första vardagen i varje kalendermånad. […] Du ansvarar för att det finns tillräckligt med pengar för att betalning via kort eller autogiro ska kunna genomföras.»

  Tolkar detta som att debiteringen sker månadsvis, i samband med månadsskiftet. Mitt ansvar är att se till att det finns pengar på det aktuella kontot, men det är Klarnas/Vimlas ansvar att se till att pengarna dras från kontot (i mitt fall via mitt bankkort) och att därmed betalningen genomförs.

  Den avtalstext som Vimla/Klarna har enligt 8.4 lägger knappast ansvaret på kunden i de fall då det finns täckning för betalningen på kundens konto. Ansvaret ligger då helt och hållet hos den som har i uppdrag att förmedla betalningen från kunden till företaget som kunden är kund hos, dvs ansvaret ligger Klanta, oops sorry menar Klarna.

 • edwardsson Betalning/Faktura

  @Mattias-Wik

  Mycket märkligt att Klarna inte klarar av det som borde vara grundläggande för deras affärsidé, nämligen att genomföra en betalning när det finns täckning på kontot.

  Finner ingenstans i avtalet att det skulle vara mitt ansvar för att betalningen sker då det dels finns pengar på kontot, dels då det är Klarnas ansvar att se till att dragningen genomförs.

  Om det finns något i avtalet som trots allt skulle säga peka på något annat, får du gärna visa under vilken punkt i avtalet detta står. Hävdar med bestämdhet att det knappast är kundens ansvar när utebliven betalning beror på Klarnas inkompetens.

 • edwardsson Betalning/Faktura

  @Michael

  Det hjälper inte ens med kort. Klarna klarar inte ens av att dra beloppet från bankkortet. Ett flertal gånger har de inte lyckats att dra beloppet för mitt och min frus olika abonnemang hos Vimla och detta trots att det finns mer än nog när det gäller täckning på kontot.

  Autogiro vågar man sig inte på för då drar väl Klarna allt som finns på kontot och mer därtill!

  Klarna är bara ett annat ord för inkompetens.

 • edwardsson Betalning/Faktura

  Samma problem här. De verkar varken ha dragit något från mitt kort eller min frus kort. Täckning finns och korten är giltiga. Dock har de dragit korrekt summa för det abonnemanget som vi har ute i stugan. (När införs tvillingkortet så man slipper dubbla abonnemang?)