• da77 Idéer

    Skulle ni inte kunna haft så man kan hämta ut ny telefon hos er? Och avbetalning i 12 el 24 månader som andra operatörer
    Antingen i egen regi eller samarbeta med någon?