• CJ Betalning/Faktura

  Då fortsätter vi lite till med nya brister som Vimla måste ta tag i för att fkunna fortsätta vara en bra mobiloperatör.

   

  Som jag tidigare skrev så gick jag in och la upp mitt kreditkort på nytt, nu utan att behöva godkänna kostnader som saknade förklaring. Då händer följande

   

  Jag ska godkänna räkningen och får beskrivet att jag kan ändra betalsätt efter godkännandet,  i annat fall gäller faktura. Lägger därför in mitt kort och jag dubbelkollar, kortet ligger upplagt. Testar och loggar in på nytt, den banner som påtalar att betalning saknas är  försvunnen- Jag får  SMS från Vimla som tackar för betalningen

   

  Borde jag ha anledning att kolla att allt har fungerat???  Nej, rimligtvis inte.

   

  Men jo, eftersom jag börjat misstänka att Klarna och Vimla inte har  kontroll på sina system och deras synkning så följer jag ikväll upp hur det ser ut hos Klarna på deras hemsida. Vad ligger där, jo en faktura som ska betalas den 19 september???  Kontrollerar familjens mail och hittar Klarnas faktura  i skräpmailen,  men ställd till min hustru - inte till mig (det är mig fakturan gäller). 

   

  Hur många kunder hos Vimla har och kommer att få dröjsmålsavgifter från Klarna efter att ha levt i en falsk föreställning av att ha gjort rätt för sig? Jag vet vad som skrivs om Klarna,  bl a att de medvetet utformar system som leder till att kunder ska kunna mjölkas. De lär få vatten på sin kran  genom att  hämta exempel på hur Klarna fungerar här hos Vimla. För mig är det i alla fall uppenbart att  Klarna  skickar fakturor som kommer att missas av många kunder med åtföljande risk för/möjlighet  till dröjsmålsavgifter och inkassoavgifter

   

  Så kunder till Vimla - Dubbelkolla efter att ni godkänt räkningen och valt betalmetod av hur betalningen faktiskt gick till.  Den kanske ändå inte är betald - lita inte på beskedet i SMS och påVimlas hemsidan om att betalning är gjord.  Gå till Klarna och kolla skräpmailen - där kan ligga en faktura

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • CJ Betalning/Faktura

  En uppdatering

   

  Var på måndag morgon kontakt med Vimla via chatten. Min erfarenhet av kundservicen på Vimla är positiv och jag fick även nu min fråga löst. Den extra kostnaden som lagts på togs bort och jag kunde därför gå in och godkänna månadsavgiften och lägga in mitt kreditkort på nytt.

   

  Kvarstår gör ändå att betalningstjänsten och faktureringsredovisningen för abonenmanget hos Vimla fungerar bristfälligt

   

  1. Som jag skrev i tidigare inlägg har mitt kreditkortsföretag inte något försök till debitering av mitt kort som nekats Vimla. Mina betaltjänster fungerar överallt annars. Min hustrus debitering har gjorts på samma kort utan problem

   

  Som svar fick jag via chatten beskedet om att då måste det vara jag som varit inne och raderat mina egna uppgifter för på Vimla och Klarna finns det inga fel . Jag avstår från att kommentera........

   

  2. Som upplysning till kunder som vill förstå vad som debiteras från Vimla gäller  tydligen följande. Det som står under fliken betalning kan du inte rätta dig efter, Debiteringen kan vara en  ett helt annan summa beroende på debiteringar längre tillbaks i tiden som  är adderat till  beloppet och som Vimla anser sig ha rätt att debitera. Man måste då leta sig tillbaks i specifikationer tidigare månader för att få en förlklaring till summan. Eftersom de alla månader tidigare debiterat mitt kreditkort utan problem är det en gåta varför man underlåtit att ta ut rätt belopp och det kunde kundtjänsten i chatten inte heller förklara.

   

  Uppskattar Vimla fortfarande, de har en tjänst som  har varit som de säger - enkel, rättfram,  haft bra kundbemötande  och man har erbjudit ett bra pris. Om jag satt på Vimla och ville behålla ett gott rykte skulle jag nu  dock gräva lite djupare i de problem som fler än jag nu påtalar och upplever och hitta bättre lösningar. 

 • CJ Betalning/Faktura

  Har nu på måndag morgon varit i kontakt med mitt kontokortsföretag. Ni uppger att mitt kort har tagits bort från den automatiska debiteringen p g a av att man upptäckt oönskade aktiviteter, misttänkt bedrägeri e t c. Som jag misstänkte så fanns inget att hämta hos dem. De förstod inget.

   

  De kan däremot berätta att det inte ens har gjorts något försök att debitera kortet.  Det måste således vara ni själva som sätter stopp för att debitera kortet och tar bort. Om det nu sker i syfte att undanröja misstänkta bedrägerier e t c i användningen av mitt kort så måste det vara kopplat till oönskade aktiviteter i Klarna  och/eller Vimlas betalningssystem. D v s ni stoppar er själva från att debitera och kortet raderas.

 • CJ Betalning/Faktura

  Tack, men ditt svar gör mig inte klokare

   

   

  På min sida  finns en uppställning som ni redovisar för vad som ska betalas för varje månad. Där står 140 kr som är mitt månatliga belopp - inte 195 kr. Var finns den specifikationen? Om ni debiterar mig ett belopp och er specifikation visar ett annat belopp, hur ska jag som kund tolka det? Är det rimligt att man som kund ska acceptera det? Var vänligt och ge mig en hänvisning till var jag läser specifikationen för det extra belopp som debiteras mig.. Jag betalar inte först för att därefter behöva leta upp informationen

   

   

  Jag är tacksam för den omsorg som visas när man för att skydda kundens kontokort är noga med att det inte är något konstigt med debiteringarna. Självklart kommer jag att kontrollera med mitt kreditkortsföretag på måndag om något oegentligt upptäckts. Men, varför äri så fall inte mitt kort spärrat hos alla andra betalningsställen i tiden efter 1 sep. Använde det senast för en liten stund sedan. Är det så att man just utesluter Vimla/Klarna och inga andra från möjligheten att debitera kortet?? Varför är just min hustrus debitering ok men inte min. Vill erinra mig att jag var ute för samma sak 1 mars i år, då var det min hustrus debitering som inte släpptes igenom och jag var då i kontakt med mitt kreditkortsföretag och de sade då att hos dem fanns inga hinder för betalningen.

   

  Kan det istället vara så att det ligger en kontrollfunktion i era system som stoppar debitering av samma belopp på ett och samma kort. Det verkar finnas ett sådant mönster när man lägger samman inläggen i detta forum. Kanske ett långskott.....

   

   

 • CJ Betalning/Faktura

  Betalningen kunde inte heller dras på mitt kreditkort. Mitt kreditkort är raderat i systemet och när jag ska lägga in det på nytt så står felaktigt att jag har ett belopp på 195 kr att betala på en inbäddad sida från Klarna. Specifikationen på Vimla har rätt lägre månadsbelopp och eftersom jag har spärr för utland/betaltjänster så kan det inte vara annat än min fasta månadskostnad. Precis som andra här i tråden så dras inte bara mitt Vimla på kortet - öven min hustrus. Hennes är draget utan problem. Kontaktar Klarna i helgen som återkommer och säger att jag ska kontrollera internetspärr, giltighetstid och kvarvarande kreditutrymme. Är inte direkt upplyftande att få ett sådant svar när jag för dem har beskrivit att de samma dag kunnat dra beloppet för hustrun och att kreditutrymme finns

   

  Är genuint misstänksam mot Klarna och jag avser inte att godkänna ett för högt belopp för debitering med åtföljande ev trassel att få rätt belopp tillbaks. Klarna säger att det är Vimlas uppgifter de går på. Loggar man in på Klarnas sida möts man utav en begäran att lägga in sin bank och bankkonto istället för att komma in på uppgifterna om mina betalningar - varför ska jag ge dem mina bankuppgifter?

   

  Som de flesta andra är jag beroende av att min telefon fungerar - bl a ligger två larm kopplade mot mig. Det är ett orosmoment att så här i helgen få besked om att man inte kan ta ut beloppet med risk för att abonnemang stängs av. och att ingen kontakt kan tas med Vimla på helgen i angelägna ärenden.