• Carl Martin Harald Ramesh Sjöqvist Betalning/Faktura

    Hej,

    Jag betalade för 50 gig i juni som jag ej har fått. Ni drog även 400 kr från mitt autogiro idag, men jag vet inte för vad eller varför.?

    För övrigt är ni omöjliga att få kontakt med. Kommer seriöst fundera på att slutet med er.

    Vad är det som händer?

    Se tidigare chat via messenger.