• Carina Alm Betalning/Faktura

    Har blivit debiterad för SMS till utlandet, mig veterligt har jag inte skickat några.

    Finns det så man kan se någon specifikation?