• Boel Nilsson Johansson Betalning/Faktura

    Intressant att ni sänder kravbrev på faktura som ni inte sänt via epost tidigare ! Trasslar det i rutinerna ?

    Gäller krav-meddelande för nr 076********

    Rättning i ledet ! / Boel N-J


    ***Edit*** Tagit bort telefonnummer