• Björn Robert Nilsson Utomlands

    Det är många som har problem med att få igång surfen utomlands. Ett problem är att android telefoner kan hänga sig när man har haft dem i flygplans läge. Om man inte får igång surfen när man slagit om till normalläge, så slå om telefonen till flyplansläge igen och sedan tillbaka till normalläge, så kommer din telefon att koppla upp sig till närmaste nät och det är fritt fram att surfa.

    Mvh

    Robban