• Bertil Ingvar Martinsson Abonnemang

    Jag har behov av mobilt bredband i stugan fram till årsskiftet då vi får fiber. Vad jag förstår finns ännu inte tvillingkort. Att köra delning med telefonen är lite jobbigt eftersom man i princip låser personen/mobilen då vi är flera som behöver åtkomst. Är det nytt abonnemang som är alternativet?