• Andreas Ekman Betalning/Faktura

    @Torsten-Hansson

    E-faktura är smidigare. Bara att godkänna och allt är sparat med alla andra räkningar och fakturor. Det finns ingen anledning till att dela upp betalställen. Det är som att handla mat i en butik och betala i en annan.