• Alisina Rahimi Betalning/Faktura

    hej, jag har en faktura som ska betalas men jag vet inte hur ska jag betala, jag fattar ingenting om billogram sedan finns det ingen OCR nr på själva vimlas app, vet någon hur ska jag betala, jag har skappat ett konto på billogram och där visar ingen betalningar.