• Alexa Idéer

  Hej alla Vimlare!

   

  Jag blev med Vimla i somras och är synnerligen nöjd med mitt abonnemang och Vimla. Jag har funderat ett tag på en idé som jag tror skulle kunna vara bra för såväl bolaget Vimla som Vimlas kunder.

   

  Idén handlar om att ge mervärde för den som är Vimla kund och ger flexibilitet och möjlighet i valet av surfmängd samt kan locka fler kunder ifrån andra operatörer.

   

  Idén presenteras nedan, läs gärna igenom hela konceptet.

   

  Idén går ut på att befintlig Vimlakund skall ha möjlighet att köpa extra datapaket 20 GB för 150 kr. Dvs. extra datapaket 20 GB skall endast gå att köpa via mitt Vimla för den som redan har ett Vimla mobilabonnemang. Finessen med idén är att den extra datamängden knyts till det abonnemang/simkort som kunden redan har hos Vimla och att data som inte används upp hamnar (som vanligt) i surfpotten och sparas. Detta föreslagna extra datapaket 20 GB ska kunna köpas till efter behov och är således inget abonnemang. Funktionen blir liknande kontantkort bredband (hos exempelvis Hallon), men med den viktiga skillnaden/konkurrensfördelen att oanvänd data kan sparas och att datapaket 20 GB kopplas till befintligt eller nytecknat Vimla mobilabonnemang. Initialt behöver således inget nytt simkort skickas ut till befintlig kund. Emellertid, för att få bästa funktionalitet och flexibilitet, bör kanske Vimla erbjuda möjligheten till ett tvillingkort. Vimlagänget kan fundera över om man vill ta ut en engångsavgift (exempelvis 99 kr) för tvillingkortutskick, detta för att undvika att kundtjänst översvämmas med tvillingkortutskick.

   

  Fördelar för Vimla kund:

  • Kunden får ett än mer flexibelt abonnemang som tillgodoser fler behov.
  • Kund ges möjlighet att köpa extradata till ett fördelaktigt pris och datamängden kan sparas om den inte används.
  • Konkurrenskraftigt pris. För exempelvis 250 kr (100+150) får kunden 60 fria samtal, 600 fria SMS/MMS och 22 (2+20) GB data som kan sparas.
  • Om tvillingkort införs kan kunden även använda datamängden i surfplatta, 4G-router etc.

  Fördelar för bolaget Vimla:

  • Flexibel och prisvärd tjänst att erbjuda sina kunder.
  • Eftersom datapaket 20 GB kräver mobilabonnemang hos Vimla kan detta locka till sig nya mobilkunder.
  • Konkurrensfördel gentemot övriga operatörer eftersom kunden kan spara sin köpta datamängd.
  • Eftersom 20 GB datapaket knyts till mobilabonnemangets simkort (eventuellt med tvillingsimkort) och inte har ett separat simkort, kommer man att kunna undvika missbruk; exempelvis att en kund köper ett mobilabonnemang för att kunna köpa och spara 20 GB datapaket och sedan nyttja Vimlas funktion att pausa mobilabonnemanget och fortsätta använda datapotten. Genom att detta undviks kommer sannolikt nya Vimlakunder att vilja använda såväl sitt mobilabonnemang som datapaketet, vilket naturligtvis genererar intäkter.
  • Eftersom 20 GB datapaket knyts till ett mobilabonnemang och inte är ett separat kontantkortsabonnemang behöver inget nytt simkort skickas ut, vilket är arbets- och kostnadsbesparande. (väljer man att erbjuda tvilling simkort blir det dock mer arbete men också bättre flexibilitet för kunden)

  Jag förstår att Vimlagänget troligen kommer att säga att, då kommer ju inte många kunder att ha vårt abonnemang med 7 eller 10 GB data. Ja men;

   

  • Det är nog riktigt att en del kunder som idag har 7 och 10 GB abonnemangen kanske kommer att gå ner till 2 GB och köpa 20 GB datapaket om de behöver den mängden data. Å andra sidan kommer dessa kunder att betala 150 kr för 20 GB istället för 110 kr för 10 GB, innebärande 7,5 kr/GB vilket trots allt torde ge en hygglig vinst per GB för Vimla. Dessutom, med erbjudandet kommer Vimla sannolikt att få fler kunder, vilket innebär ökade intäkter även om priset per GB är lägre.
  • Dessutom kommer Vimla sannolikt att kunna öka sina intäkter på redan befintliga kunder. Jag kan ta mig själv som exempel. Jag har idag ett mobilabonnemang med 2 GB data och köper 20 GB data via Hallon kontantkort bredband. Det vore betydligt trevligare och smidigare att betala de 150 kronorna för 20 GB hos Vimla och dessutom kunna spara oanvänd data. De kunder som redan nu knorrar över att datamängden tar slut alldeles för fort lär nog också bli glada över att kunna köpa 20 GB extradata.

  Avslutningsvis är denna idé inte tänkt som ett mobilt bredband och ej heller tänkt för att konkurrera med bolag som erbjuder detta. (exempelvis kan den som behöver 40 GB data köpa det för 249 kr hos bl. a. Bredbandsbolaget, som också använder Telenors nät). Idén är tänkt som ett komplement för den som ibland behöver en lite större datamängd, t.ex. för att personen befinner sig på platser utan fast bredband, och som ett mervärde som ger ökad flexibilitet för Vimlas kunder.

   

  Det största problemet jag själv ser med ovanstående idé är att Vimla får för många nya kunder på en gång och inte hinner med att hantera det.