Vimlas vision: Att vara Sveriges mest användarvänliga mobiloperatör.

  • 11 March 2015
  • 0 svar
  • 22 visningar

Användarnivå 5
Emblem +4
  • Head of Support & Community
  • 1513 svar

För att ge lite bakgrund till hur tankarna går när vi planerar vår utveckling tror jag det är viktigt att vi börjar med att definiera vår syn på vad Vimla ska uppnå. Vimlas vision är kort och gott:

 

Att vara Sveriges mest användarvänliga mobiloperatör. 

 

De andra operatörerna är stora och tungrodda så vi har verkligen en chans att stå ut här. Och varför skulle vi inte? Min egen tidigare erfarenhet av mobiloperatörer var tyvärr inte allt för god mycket på grund av att jag kände mig osedd och det var svårt att få tydlighet i vad som faktiskt gällde.

 

Det är alltså ingen liten uppgift men jag tror verkligen att vi har rätt verktyg för att tillsammans med alla medlemmar uppnå det!

Vad krävs då egentligen för att vi ska lyckas? Det kan egentligen sammanfattas i två punkter:
1) Att vi tillhandahåller funktioner som våra användare efterfrågar
2) Att de funktioner vi tillhandahåller fungerar som tänkt

 

Vi lägger nu mycket tid på den grundläggande funktionaliteten (punkt 2) och det område vi har lagt mest fokus på vad gäller input från medlemmar (punkt 1) har varit abonnemangserbjudandet. För priset ska vara ett non-issue, du som medlem ska inte behöva se dig om hela tiden efter bättre erbjudanden utan vi ska se till att hela tiden ha bra priser.

 

Vi kommer fortsätta under våren med ett gäng uppdateringar á la "2.0" efter att nu haft ett år på oss att utvärdera grunderna. Detta för att förbättra de funktioner som redan finns och göra tjänsten mer stabil. Genom att tillsammans med våra medlemmar hitta bättre sätt att göra saker på, kan vi driva verksamheten på ett effektivare sätt som i förlängningen gör att vi får mer tid över för att göra Vimla bättre. Alla förbättringsförslag har på ett eller annat sätt kommit från medlemmar och vi har sen samlat ihop dem till ett gäng större uppdateringar. Baserat på dessa ser vårens utveckling ut såhär i grova drag:

 

MARS (fokus: uppdatering vimla.se)

Under mars kommer vi framförallt att jobba med en redesign av vimla.se. Uppdateringen kommer innebära framförallt hur sidan ser ut och uppfattas vilket vi hoppas kommer kunna ge ett ännu renare intryck och enklare navigering.

 

Kom med input här!

 

Ny typ av SIM-kort: vi har idag två olika typer av SIM-kort (mikro och nano) men kommer att införa ett nytt kort som kombinerar dem båda som kallas trippel-SIM. Det kommer alltså bli lättare för dig som beställer ett nytt abonnemang eller ersättnings-SIM eftersom du slipper hålla koll på vilken typ du behöver.

 

APRIL (fokus: supportflöde)

Vi tar varje dag emot en stor mängd frågor och eftersom vi bara är fyra personer på Vimla tar det en stor del av vår tid att besvara allt, också eftersom vi försöker ge svar på allt inom ett dygn, helst snabbare. Detta tar upp det mesta av vår tid och vi behöver fokusera på att lossa tid till vidare utveckling och närvaro på forumet. Målet med detta fokusområde är att göra all information ännu tydligare för att besvara frågetecken redan innan de dyker upp. På så sätt är det win-win för alla: du som medlem kan få svar på din fråga ännu snabbare och vi får mer tid att förbättra Vimla. Förändringen kommer bygga mycket på en ny supportsida och ett försök att slussa fler medlemmar till forumet där vi har många extremt kunniga medlemmar som kan ge svar minst lika bra som vi.

 

Kom med input här!

 

 

MAJ (fokus: Mitt Vimla)

För att underlätta användandet av abonnemanget för dig som medlem kommer vi göra en ny version av Mitt Vimla som kommer innehålla nya funktioner och göra befintliga funktioner enklare. Du kommer att kunna göra mer saker själv och vara mindre beroende av oss för att få hjälp.

 

Kom med input här!

 

 

 

Detta är alltså i stora drag vad som står på tur under våren. Att analysera och utveckla idéer tar tid, och det är bättre att det tar några veckor längre än att vi släpper något som inte var väl genomtänkt. Det finns många bra medlemsidéer i idéforumet som vi absolut vill genomföra (tvillingkort är en) men dessa tre fokusområden är saker som vi från vår sida känner måste genomföras så snart det går för att vi ska ha möjlighet att fortsätta driva Vimla på ett sätt som är hållbart i takt med att nya medlemmar strömmar in. Områdena i sig är alltså spikade men vi kommer behöva er input för att se till att resultatet blir så bra som möjligt. För att göra det kommer jag att skapa tre separata idéer i idéforumet där vi kan diskutera varje enskilt fokusområde som kommer innehålla lite mer ingående detaljer.

 

Så kom gärna med feedback på helheten här så tar vi diskussionen av fokusområdena i idéforumet!


Svar

Var först med att svara!

Svara