Tråden om villkorsändringarna 2021

  • 22 November 2021
  • 19 svar
  • 1384 visningar

Användarnivå 2
Emblem

Från och med 2021-11-22 kommer användarvillkoren för Vimla-abonnemang att uppdateras för samtliga nya användare. De nya villkoren kommer att gälla direkt för alla användare som har beställt sitt abonnemang fr.o.m 2021-11-22. 

Villkorsförändringarna kommer att träda i kraft för befintliga användare 2022-01-01. 

 

Varför uppdaterar vi våra villkor?

Våra villkor uppdateras för att vi ska ges möjligheten till att kunna förändra och erbjuda bättre produkter, exempelvis kunna spara data även på abonnemangsnivån som ger 100 GB surf per månad.

 

Vad innebär villkorsförändringen i praktiken?

I dagsläget kommer det inte att bli någon förändring för er användare, men denna villkorsförändring gör det möjligt för oss att i framtiden kunna justera våra produktlösningar utefter våra användares preferenser på ett enklare och smidigare sätt. 

 

Vad har jag för rättigheter under en villkorsändring?

Du som är befintlig användare kommer att meddelas om villkorsförändringarna via mail mer än 30 dagar innan de nya villkoren börjar att gälla. Under dessa 30 dagar har du rätt att säga upp ditt befintliga abonnemang utan någon extra kostnad. Då villkorsförändringen för befintliga användare träder i kraft 2022-01-01 innebär det här att du som befintlig användare har hela december på dig att säga upp ditt abonnemang enligt våra normala uppsägningsvillkor.

 

Vilka villkor har ändrats?

Det är 6 stycken av våra särskilda villkor för mobilabonnemang och allmänna villkor som kommer att justeras från och med 2021-11-22 för nya användare, och 2022-01-01 för befintliga användare. De punkter som har justerats redovisas nedan, och förändringen som är genomförd är fetmarkerad. Vi har även lagt till en förklaring av respektive förändrings innebörd.

 

 

Särskilda villkor för mobilabonnemang
 

2.5 Tipsrabatt

“2.5 Rabatt på månadsavgiften kan tilldelas dig samt den användare som du tipsat, om ditt tips om Vimla leder till att en ny användare tecknar abonnemang. Du som blivit tipsad får rabatt från och med månad ett (1). Du som tipsat får rabatt efter det att betalning från tipsad användare inkommit senast den sista dagen månad två (2). Rabatt tilldelas endast då ditt abonnemang är aktivt. Om du pausar eller avslutar ditt abonnemang eller om Vimla inte lyckas dra den månatliga betalningen, tilldelas ingen rabatt till den du blev tipsad av och ej heller till de som du har tipsat. Du kan se status för dina tipsningar genom att logga in på Vimlas hemsida.”
 

Förändringen som gäller på punkt 2.5 innebär att både den som har tipsat, och den som har blivit tipsad behöver ha fullt betalda och aktiva abonnemang för att båda ska tilldelas sin tipsrabatt. Läs allt du behöver veta om vår tipsrabatt på vimla.se/tipsrabatt

 

2.6 Sparad Data 

“2.6 Beroende på din abonnemangsnivå kan din datapott sparas under viss tid från att den gjorts tillgänglig på abonnemanget. Vid ändring av abonnemangsnivå kan även din tidigare mängd sparad data ändras. Specifika regler kring hur din data sparas finns specificerad på Vimlas hemsida.”
 

Den förändring som påverkar punkt 2.6 innebär att reglerna hur data sparas med tiden kan komma att skilja sig åt beroende på vilken abonnemangsnivå du har. All information du behöver veta om sparad data finns på vimla.se/sparad-data

 

2.8 Pausning av abonnemang (ny punkt)

“2.8 Du kan ha rätt att pausa ditt abonnemang, för vilket Vimla har rätt att debitera dig enligt vid var tid gällande prislista.“
 

Precis som tidigare kan du pausa ditt abonnemang när du vill, och hur länge du vill. Här öppnar vi upp för möjligheten att ta ut en avgift när du pausar ditt abonnemang. Detta för att vi ska kunna fortsätta erbjuda dig att behålla ditt telefonnummer under tiden abonnemanget är pausat. Gällande pris finns alltid tillgängligt på vimla.se/priser

 

4.3 Borttappat SIM-Kort

“4.3 Om du förlorar ditt SIM-kort eller orsakar att det blir obrukbart tillhandahåller Vimla på begäran ett nytt SIM-kort, under förutsättning att du inte brutit mot avtalet. Du debiteras för ett nytt SIM-kort enligt vid var tid gällande prislista.

Du har inte rätt till annan ersättning från Vimla på grund av att SIM-kort varit obrukbart.”
 

Detta betyder att Vimla har möjlighet att ta ut en avgift för SIM-kort som behöver ersättas till följd av något Vimla inte orsakat. Gällande pris finns alltid tillgängligt på vimla.se/priser


 

Allmänna villkor
 

3.2 Kontrollering av rabatter (ny punkt)

“3.2 På motsvarande sätt förbehåller sig Vimla rätten att i samband med och löpande efter Avtalets ingående kontrollera att de uppgifter du lämnar för att erhålla rabatter eller förmåner, t.ex. Vimla student, stämmer.”
 

Detta innebär att Vimla har rätt att, med jämna mellanrum, kontrollera att dina uppgifter fortfarande stämmer, och att du fortfarande har rätt till eventuella rabatter eller förmåner, exempelvis studentrabatt.  


4 Leverans av tjänst

“Tjänsten anses levererad från och med att Vimla skickar SIM-kortet, eller vid datumet för inportering av nummer om sådant har valts i samband med beställning alternativt datum för öppnande av tillfälligt nummer, oavsett när användaren väljer att själv börja använda tjänsten. Leveranstiden för tjänsten anges i Beställningsvillkoren eller i de Särskilda villkoren.”
 

Här öppnar vi för möjligheten att erbjuda ett tillfälligt nummer i de fall där det behövs. Abonnemanget debiteras i sådant fall från den dagen som det tillfälliga numret aktiveras. 


19 svar

Det var ju enbart ensidiga förändringar. Det hade ju varit trevligt med några förbättringar för kunderna, men vi verkar inte så intressanta längre… “medlemmar” pyttsan...

Användarnivå 2
Emblem

Hej @Spotify @Induktion !

Då och då behöver företag uppdatera sina villkor för att följa med i en föränderlig marknad, eller som ett sätt att tackla nya utmaningar. Vi jobbar alltid med användarnas bästa i fokus och har gjort vårt bästa för att de nya villkoren ska vara så bra för er som möjligt, genom att försöka väga olika förändringar mot varandra. Som exempelvis den positiva förändringen att vi numera har möjlighet att tillåta flera abonnemangsnivåer att spara data, vilket vi vet är efterfrågat. 

Stycket om tipsrabatt har i den här ändringen endast förtydligats, men innebörden är precis densamma som i de gamla villkoren. Detta ger oss alltså inte mer frihet att förändra tipsrabatten än vad vi redan har haft. Allt är fortfarande samma, förhoppningsvis bara tydligare för er användare hur det faktiskt fungerar.

De nya villkoren vi har presenterat är fortfarande de snällaste på marknaden!

Användarnivå 2
Emblem

Självklart behöver man ibland uppdatera villkoren, men jag har mycket svårt att se att ni har användarnas bästa i fokus. Hur gynnas jag av att ni kan börja ta betalt för ett nytt simkort och att ni tar betalt för att pausa mitt abonnemang? Hur kan det vara bättre för mig?

Och angående tipsrabatten: “Förändringen som gäller på punkt 2.5 innebär att både den som har tipsat, och den som har blivit tipsad behöver ha fullt betalda och aktiva abonnemang för att båda ska tilldelas sin tipsrabatt. .” Detta är en negativ förändring av tipsrabatten, ni har tidigare gått ut med att man kommer få behålla tipsrabatten även ifall den som tipsade mig säger upp sitt abonnemang. Det här kommer göra att jag förlorar en tipsning. 

Som vi nämner i FAQn ovan så kommer dessa villkorsändringar i dagsläget inte innebära någon förändring för dig som användare, utan de ger oss istället möjlighet att ändra på saker framöver. Självklart förstår vi att vissa av dessa saker, som nya avgifter eller förlorad tipsrabatt, inte är direkt positiva för dig som användare. Medan andra saker som exempelvis att spara data på fler abonnemangsnivåer är direkt positiva för er. Men alla dessa förändringar ger även oss mer möjlighet att växa och utveckla helt andra saker som vi vet att ni längtar mycket efter! Men återigen - i dagsläget är allt fortfarande precis som innan.

Användarnivå 2
Emblem

Visst vore det en förbättring ifall man kan spara data på 100GB, men ni skriver såhär i den förklarande texten:

“Den förändring som påverkar punkt 2.6 innebär att reglerna hur data sparas med tiden kan komma att skilja sig åt beroende på vilken abonnemangsnivå du har.”

Tydligen blir det olika regler för spara data beroende på vilket abonnemangnivå man har. Det här låter inte positivt heller. Eller har du någon förklaring vad ni menar?

Absolut! Även idag gäller ju olika regler för sparad data beroende på vilken abonnemangsnivå man har. Samma punkt i våra nuvarande villkor (som bytt från 2.7 till 2.6) säger såhär:

2.7 Av din datapott sparas upp till 100 GB data, undantaget abonnemangsnivån 100 GB i månaden där ingen tilldelad pott sparas.

Vilket innebär att vi har “hårdkodat” att det inte går att spara data på 100GB/mån, samt inte mer än totalt 100GB. Vår förändring generaliserar detta villkoret och gör det därmed möjligt för oss att förbättra produktvillkoren i framtiden :) 

Användarnivå 2
Emblem

Tycker det är väldigt oklart om det här är till fördel eller nackdel för oss kunder. Satt precis och jämförde gamla och nya villkoren:

GAMLA

2.7 Av din datapott sparas upp till 100 GB data, undantaget abonnemangsnivån 100 GB i månaden där ingen tilldelad pott sparas. Oanvänd pott sparas i 12 månader från att den gjorts tillgänglig på abonnemanget.

2.8 För att kunna använda din pott krävs att månadsavgift erläggs.

NYA

2.6 Beroende på din abonnemangsnivå kan din datapott sparas under viss tid från att den gjorts tillgänglig på abonnemanget. Vid ändring av abonnemangsnivå kan även din tidigare mängd sparad data ändras. Specifika regler kring hur din data sparas finns specificerad på Vimlas hemsida.

2.7 För att kunna använda din pott krävs att månadsavgift erläggs.

12 månader har blivit “viss tid”. Känns väldigt diffust om jag ska vara ärlig. Tidigare villkoren var enklare att förstå. Det kan ju bli så att olika abonnemangnivåer kan spara data olika länge och olika mycket med tanke på hur oklara villkoren faktiskt är idag.

“Vid ändring av abonnemangsnivå kan även din tidigare mängd sparad data ändras” - kan du förklara den meningen? Så om jag har 50GB sparad data och byter abonnemangnivå kan dessa 50GB som jag tidigare sparat ändras? Hur menar ni där?

Tråkigt att du känner att det blivit otydligt huruvida förändringarna i villkoren är positiva eller negativa för er användare. Vi har valt att generalisera villkoren på vissa ställen för att vi istället ska kunna specificera alla detaljer på specifika produktsidor som exempelvis vimla.se/sparad-data där vi kan göra det enklare för våra användare att förstå vad som gäller. Därav är vi nu lite vagare i våra villkor - men absolut inte med avsikt att försämra för våra användare utan med avsikt att förenkla fast på nya ställen. 

Jag vill än en gång påpeka att vi inte har gjort några förändringar i vår produkt, utan endast skrivit om villkoren för att de ska vara mer flexibla. Tex. om vi hade velat ge er användare möjligheten att spara data på 100GB så hade vi inte kunnat det med de tidigare villkoren, men nu när vi ändrat dem så öppnar vi upp för den möjligheten. Det tycker jag är ett bra exempel på något positivt som detta skulle kunna ge!

Vi har inga planer på att ändra att datan sparas i 12 månader. Här har vi tänkt att vi i framtiden om vi tex. tar fram nya produkter ska kunna sätta andra regler på dem, men som vi redan sagt har vi inga planer på något sådant i nuläget! Skulle vi ändra på något gällande hur data sparas i framtiden kommer vi självklart att meddela er användare i god tid.

Hej!
har en fråga om sidan vimla.se/priser:

”Detta betyder att Vimla har möjlighet att ta ut en avgift för SIM-kort som behöver ersättas till följd av något Vimla inte orsakat. Gällande pris finns alltid tillgängligt på vimla.se/priser.”

Ni skriver att gällande pris ”alltid” finns tillfälligt på den sidan. Hittar ingen info alls där om priset för ersatt simkort t.ex.? Hittar inte heller vad det kostar att pausa abonnemanget. 

Användarnivå 2
Emblem

Hej @Amandaforsberggg !

Stort tack för att du lyfter detta! Vår pausningsavgift och avgift för ersättnings-SIM är fortfarande noll, null, nada kronor, och det står nu även med på vimla.se/priser som det ska :)

Ha en fin dag!

 

Hej @Amandaforsberggg !

Stort tack för att du lyfter detta! Vår pausningsavgift och avgift för ersättnings-SIM är fortfarande noll, null, nada kronor, och det står nu även med på vimla.se/priser som det ska :)

Ha en fin dag!

 

Hej hej, gammal räv här som smygläst då och då, efter jag valde att inte vara aktiv på forumet pga vimla’s usla kundvård som bara rullat utför i flera års tid.

 

men nu får ni faktiskt kamma till er. Det är inget personligt från min sida på individnivå gällande min attityd, utan mot Vimla som operatör och hur kunderna blir överkörda.

Villkorsändringarna som diskuteras här är ert sätt att få möjlighet att ta mer betalt för saker. De nya villkoren är diffusa som bara den, kontra de äldre villkoren.

jag förstår varför ni är så diffusa. Ni vill inte få mer kritik än vad ni redan nu får i denna tråd. Genom att vara diffusa i villkoren så kan ni alltid motivera ”vi har aldrig sagt att vi kommer ta betalt, men att vi KAN det”. 
 

det här är ju löjligt. Nu tänker jag bara ta upp ett exempel på hur illa detta är: i villkoren är ni diffusa och hänvisar i villkoren att ”Gällande pris finns alltid tillgängligt på vimla.se/priser” men på den länken för priser så finns det ingen historik på datum när den dagen kommer och ni ändrar i ”det fulstilta” som ni benämner det. Kunder har således ingen möjlighet att kunna finna underlag på ett enkelt sätt till priser, dit ni hänvisar i diffusa villkoren.

Ponera följande: om 60 dagar från och med nu så ändrar ni om i specifikationen för priser, vilket hänvisar i de diffusa nya villkoren i mitt exempel. Som kund så får man ju aldrig veta NÄR ni redigerade den informationen. Och i praktiken kan ni då säga till kund att ”nää, vi ändrade det tidigare, du ska betala oss och lita på det vi säger är sant”. 
 

Skall vimla hålla på med denna sandlådenivå mot sina kunder? Iom att villkoren är diffusa som hänvisar till en specifik länk för att se up-to-date specifikation gällande länken om priser på vad man som kund blir debiterad för, så kan jag ropa ”FRÖKEN FRÖKEN, få bort barnen ur sandlådan och be dom att skärpa sig” och att vimla inför underlag - i detta exempel historik gällande datum på prislistan när den senaste ändringen gjordes.

 

Tänker avsluta mitt inlägg med detta sista stycket. Antingen plockas mitt inlägg bort eller så kommer någon från vimla citera detta med ett svar. Så jag avslutar med att säga att jag kommer inte lyssna eller argumentera mer gällande mitt inlägg. Ni kan säkert släta över oron hos vanligt folk. Men hos mig biter det inte, jag har sett hur ni gick från början med att vara världens bästa operatör när det kommer till att involvera kunder i framtida förslag. Kundvården var ni även duktig på för många år sedan. Till att börja gå utför sen många år tillbaka, och den negativa kurvan fortsätter att dala.

 

Lite matnytt som inte många vet om: jag var en av de aktivaste medlemmarna på förbundet en gång i tiden. Men där ligger inte tyngden i vad jag nu ska säga. De som toppade aktivitetslistorna mest förr i tiden blev kontaktade av Petter på vimla. Petter i samtal med mig berättade att han sett att jag var aktiv på den tiden och ville ha med mig och de andra som var mest aktiva på den tiden. Orsaken? Det var en intervju på distans där kontentan var att lyfta fram Vimla i media på den tiden. Tur jag aldrig ställde upp.

 

Tack för ordet.

Användarnivå 2
Emblem

Hej @Lidback . Tack för ditt engagemang!

Våra tidigare villkor, de som fortfarande gäller till och med 1 januari 2022, har varit mer likt produktsidor där varje produkts funktioner och ev pris förklaras utförligt. Vi har nu gjort om villkoren mer likt hur villkor vanligtvis ser ut, där villkoren är mer generella och produkter specificeras på egna separata produktsidor. Det är helt naturligt, och inget som Vimla är ensamma om att göra. 

Precis som när vi ändrar våra villkor behöver vi även se till att ändringar av våra produkter, en tillagd avgift exempelvis, finns tillgänglig för våra användare att se minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Så under 30 dagars tid kommer du alltså ha möjlighet att se både det gamla och det nya priset på produktsidan som vi hänvisar till. Vid en eventuell prisändring kommer du behöva acceptera beloppet som du kommer debiteras, i samband med att du exempelvis pausar abonnemanget eller spärrar ditt SIM-kort på Mitt Vimla. 

Vi är självklart nog med att alltid följa alla legala krav, och ingen av våra användare behöver någonsin oroa sig för att bli lurad. 

Användarnivå 5
Emblem +2

Jag ger det max 6 månader, sedan kommer Vimla få backa.:)
Finns inte en chans att folk kommer betala för erättnings-sim när konkurrenterna ger det gratis eller en pausningsavgift när man enkelt kan avsluta. Det framgår dessutom inte om pausen är per månad eller engångsavgift.

Användarnivå 2
Emblem

Hej @Spotify och @MickeMM !

De prisförändringar som kommer göras den 11/1 är båda engångsavgifter, som gäller i situationer som användare hamnar i ytterst få gånger under sin abonnemangstid. Det är alltså förändringar som påverkar varje enskild användare minimalt.

Av den anledningen är det inget som vi behöver meddela om över mail eller sms, utan det räcker att informationen finns tillgänglig på hemsidan 30 dagar innan ändringen. Priset kommer även från och med den 11/1 att synas tydligt på Mitt Vimla när användaren begär ersättnings-SIM eller att pausa abonnemanget. 

Jag kan passa på att även förtydliga avgifterna. Avgiften för ersättnings-SIM debiteras endast när användaren själv har tappat bort eller förstört sitt SIM-kort. Pausningsavgiften är en engångsavgift som debiteras vid starten av varje pausning, för att vi ska kunna fortsätta erbjuda er användare att behålla era nummer medan abonnemangen är pausade på obestämd tid. 

Just gällande villkorsändringarna är möjligheten till sparad data på 100GB/mån det vi lyft som en positiv ändring, men vi jobbar såklart vidare parallellt med villkorsändringarna också. Förra veckan lanserade vi vår nya produkt 24h obegränsad data, och dessutom kunde vi meddela ett lanseringsdatum för VoLTE. Det är två väldigt positiva saker tycker jag!

Användarnivå 3
Emblem +1

Hej @Spotify, det är tråkigt att höra att du tycker att nästan allt har blivit sämre sedan 2018.

Jag förstår givetvis att införandet av nya avgifter, eller en högre kostnad för roaming utanför EU, är en försämring. Dock är det som Kajsa var inne på, avgiften för ersättnings SIM-kort och pausning av abonnemang är inte något som per automatik kommer påverka samtliga av våra användare, utan snarare ett fåtal vid vissa specifika händelser.

Angående tipsrabatten så fungerar den på samma sätt som innan - förutsatt att både den som tipsar och den som blir tipsad stannar kvar som betalande användare med sina abonnemang hos oss.

Gällande HD Voice så är det en funktion vi har sedan ett tag tillbaka, dock har vi varit lite dåliga med att kommunicera ut detta på forumet.

Användarnivå 3
Emblem +1

@Spotify Givetvis förstår vi att en kostnadsökning för din del är en försämring för just dig. Däremot är det som Kajsa nämner tidigare - de nya villkoren ger oss lite mer svängrum att förbättra vårt produktutbud, exempelvis genom att i framtiden kunna erbjuda sparad data på 100GB nivån etc.

@Spotify Givetvis förstår vi att en kostnadsökning för din del är en försämring för just dig. Däremot är det som Kajsa nämner tidigare - de nya villkoren ger oss lite mer svängrum att förbättra vårt produktutbud, exempelvis genom att i framtiden kunna erbjuda sparad data på 100GB nivån etc.

Det känns som ett väldigt tunt argument för alla de små och stora försämringarna.

Användarnivå 5
Emblem +2

Att ni tar ut en avgift för de som missbrukar tjänsten, t.ex pausar var och varannan månad kan jag förstår, förlust från er sida. Men i övrigt känns ert argument konstigt. Om det nu är en bråkdel så förstår jag inte varför man sätter det i reglerna. Det hade väl varit bättre isf att t.ex sätta “Vi fler än 2 pauser/kalenderår tar vi ut en engångsavgift per paus”. Det hade jag helt klart köpt och tyckt var rättvist.

Sen detta med “medlemmar” är det nog dags att plocka bort det, när frågade ni senast oss om ngn ändring förutom förslag (som dessutom tar många år att genomföra, hehe).

Användarnivå 5
Emblem +2

Sen detta med “medlemmar” är det nog dags att plocka bort det, när frågade ni senast oss om ngn ändring förutom förslag (som dessutom tar många år att genomföra, hehe).

När t.om. du som brukar vara åt det positiva hållet skriver något sånt kan man ju hoppas att någon på Vimla väljer att lyssna, men tyvärr kommer man antagligen införa mer försämringar/begränsningar framöver oavsett vad vi säger. Förut lyssnade verkligen Vimla på kunderna (upplevde jag iaf), idag är det precis tvärt om.

Hehe! Jag ser att MichaelF är tillbaka här, du kan fråga honom hur jag var förr. En riktigt gnälleröv som klagade på det mesta när de inte höll vad de sa. :) Jag insåg sedan att det inte var lönt, för de började köra sitt race mer och mer. När de gjorde om forumet slutade jag vara här, tycker detta är riktigt kasst forum, jag saknar det gamla. Då kunde man sitta här inne dagligen och flera timmar om dagen och hjälpa andra eller bara snacka. Den känslan finns inte längre, därav att de kan skippa “medlemmar” grejen.

Vimla var skitbra förr när det kom till forumet, då satt ju tom utvecklarna här och diskuterade saker, man kände sig verkligen som “en i gänget” och många ggr så kom de faktiskt fram till lösningar och fixade det. Jag minns när Victor kom in i bilden. Petter snackade så gott om honom och Victor dök ju tom upp på natten ibland och “skålade” fixade enklare problem som vi ibland hade problem med. Det var service delux och jag gillade honom starkt.

 

Nu vet man ju knappt vem som jobbar här längre, de bytar ju personal till höger och vänster känns det som och medlemskänslan och hela community-grejen är borta. Petter slutade ju vara delaktig här och det märktes, nu har han ju även slutat, tyvärr.

 

Sen Vimla började pilla med sitt “Vimla-filter” så tycker jag det bara har gått utåt. För mig är det obegripligt varför de ens började med det, där sakerna redan finns i de flesta mobiler. Varför försöka uppfinna hjulet igen, typ. Finns många andra saker som de borde lägga mer tid till, än en app med filterfunktion som redan de flesta har. T.ex en app där du kan administrera fler konto, som senare byggs ut för att dela surf eller köpa saker (liten shop) för tipspengarna. Jag är rena förlust-affären för Vimla, sedan jag började på Vimla i slutet av 2015 så har jag betalat in ca 300 kr under alla dessa år, har förvisso fixat en massa kunder till de, men även under tipsningarna ser man ju hur folk försvinner varje månad.

 

Den dagen Vimla börjar kosta mig pengar, så försvinner jag. Kommer inte sitta och älta saker, utan jag tar bara mitt pick o pack och drar till en annan operatör. :)

Användarnivå 4

Jag har aldrig varit med om att få betala för ett sim-kort, finns det någon annat varumärke som låter en betala för det?

Användarnivå 5
Emblem +52

Villkorsförändringarna kommer att träda i kraft för befintliga användare 2022-01-01. 

 

Varför uppdaterar vi våra villkor?

Våra villkor uppdateras för att vi ska ges möjligheten till att kunna förändra och erbjuda bättre produkter, exempelvis kunna spara data även på abonnemangsnivån som ger 100 GB surf per månad.

Varför kan man fortfarande inte spara data på 100GB-abonnemanget som du utlovade Kajsa?


När/om vi uppdaterar våra produkter så kommer det att kommuniceras ut. 

Villkorsförändringarna kommer att träda i kraft för befintliga användare 2022-01-01. 

 

Varför uppdaterar vi våra villkor?

Våra villkor uppdateras för att vi ska ges möjligheten till att kunna förändra och erbjuda bättre produkter, exempelvis kunna spara data även på abonnemangsnivån som ger 100 GB surf per månad.

Varför kan man fortfarande inte spara data på 100GB-abonnemanget som du utlovade Kajsa?


När/om vi uppdaterar våra produkter så kommer det att kommuniceras ut. 

 

Kajsa_Vimla skrev ju “ exempelvis kunna spara data även på abonnemangsnivån som ger 100 GB surf per månad”

Då har ni ju redan kommunicerat ut det ju, så då kan du väl svara på Spotifys välmotiverade fråga.

Svara