Medaljer

Karl-Olov Nordin har inte fått några medaljer än.